Handige tools #36: je lessen pimpen met OneNote

Hoe ziet het bureaublad van jouw computer eruit? Je mappen en je OneDrive? Ik ben zelf altijd erg geordend in het begin, maar als er een drukke periode aanbreekt wordt het een enorme bende. Mijn bureaublad staat dan vol met bestanden en mijn projecten staan allemaal door elkaar. Herkenbaar? Ook als je zelf wel heel

De tien van Tumult #3: organiseer structuur

Uiteindelijk valt of staat goed vaardigheidsonderwijs naar mijn mening met een goede structuur; alle betrokkenen – leerlingen, ouders, docenten, mentoren en directie – weten precies wat er wordt bedoeld met (de aanpak van) vaardigheden als tekstbegrip, samenvatten en plannen. Daarover mag geen misverstand bestaan, niet op jaarniveau, maar idealiter ook niet op schoolniveau. Een goede organisatie is

Systemen goed organiseren: Sandy saves the day!

Je hoort het in vrijwel alle organisaties: klachten over systemen die niet deugen. En afhankelijk van hoe een medewerker de organisatie ervaart (en welke rol die heeft), klinkt de klacht tussen 'bekijk het allemaal maar' en 'we doen ons best om het te verbeteren'. Ook op scholen horen wij dit soort klachten regelmatig. Vaak gaat

De Himalaya-aanpak op de OPP van de Amsterdamse Theaterschool

Dat waren intensieve weken: 'klimmen' met docenten en studenten van de Opleiding Productie Podiumkunsten van de Amsterdamse Theaterschool. De Edutrainers Sander van Acht en Arnoud Kuijpers van onze Tumult Groep begeleidden in februari de kerndocenten en studenten naar de 'top'. Oftewel: naar een organisatie waarbij docenten nog meer activerende werkvormen bij hun onderwijs inzetten en

Hoe neem je jouw school of organisatie mee (naar de top): de Himalaya-aanpak!

Ken je dat: binnen je school of organisatie leven veel ideeën over 'hoe het beter kan', vaak gekoppeld aan klachten over dingen die niet lekker lopen. Het is de bron voor continue verbetering. Alleen het lastige: hoe zorg je ervoor dat die ideeën en die klachten tot daadwerkelijke verbeteringen leiden? Hoe neem je alle mensen

Innoveren gaat vanzelf #4: Tumult op weg naar 2017

Wie heeft ooit meegemaakt dat een plan tot precies het gewenste resultaat leidde? Niemand! Na afloop van elk project kun je altijd wel analyseren wat er is gebeurd, waarom je bent uitgekomen waar je bent uitgekomen, welke hobbels je bent tegengekomen en wat ieders bijdrage is geweest. Maar zeker is dat het nooit zo loopt als

Innoveren gaat vanzelf #2: hoe betrek je de hele organisatie?

Lesgeven lijkt in een bepaald opzicht op voetballen: iedereen weet het altijd beter en er zijn 16 miljoen bondscoaches. Als het over docenten gaat, hoor je dan gauw zinnen als 'docenten hebben vooral veel vakantie', 'docenten moeten de baas zijn', 'geef docenten hun baan terug' etc. Ik neem mijn petje af voor al die docenten

Teach like a Champion: bouwstenen voor een sterke klascultuur

Tijdens mijn eerste stage, in groep 5, gaf ik drie lessen op een hele schooldag. Geloof het of niet, de dag was dan ook helemaal gevuld. Ik verloor ongelooflijk veel tijd aan organisatiedingen die niet klopten, de overgang van de ene naar de andere les, het opstarten van de les. Gedurende mijn opleiding kreeg ik