Privacybeleid

Tumult Groep

Direct meer weten over​

Privacybeleid Tumult Groep

Tumult Groep bestaat uit twee educatieve uitgeverijen: Tumult en Edutrainers. Wij bieden verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het onderwijs. Om deze diensten te kunnen leveren hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en jij blijft de ‘baas’ over de door jou verstrekte gegevens.

Wij verzamelen persoonsgegevens van gebruikers, klanten en medewerkers. In bepaalde gevallen verzamelen we persoonsgegevens in opdracht van onderwijsinstellingen. Hieronder lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. Hiermee voldoen we aan de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (UAVG).

Verwerkersovereenkomst

Voor onderwijsinstellingen is het belangrijk afspraken met hun aanbieders over de verwerking van gegevens vast te leggen in een verwerkersovereenkomst. Op deze manier kunnen onderwijsinstellingen de privacy van onder andere hun leerlingen waarborgen en leerlingen en ouders informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder kun je de verwerkersovereenkomst downloaden. Onderdeel van deze verwerkersovereenkomst zijn Bijlage 1: Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Tumult en Bijlage 2: Beveiligingsbijlage.

Download de verwerkersovereenkomst inclusief bijlagen.

Onderwijsinstellingen zijn er verantwoordelijk voor dat een verwerkersovereenkomst met hun aanbieder tot stand komt. Tumult biedt die verwerkersovereenkomst op deze pagina aan. Laat deze door een bevoegd persoon binnen de organisatie lezen en ondertekenen. Een ondertekend exemplaar mag digitaal worden verstuurd naar privacy@tumultgroep.nl.

Wie zijn er allemaal bij betrokken?

Onze grootste activiteit is het leveren van producten en diensten aan onderwijsinstellingen. Tumult Groep vervult hierbij de rol van ‘verwerker’ van persoonsgegevens. Dit betekent dat voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke benaderd moet worden; in dit geval is dat de onderwijsinstelling.

Wij zijn lid van de GEU, een brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland. De GEU heeft afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen over de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het toepassen van de UAVG:

 1. Convenant: specifieke vertaling van UAVG voor de omgang met persoonsgegevens tussen onderwijsinstellingen en aanbieders.
 2. Model verwerkersovereenkomst: contract tussen onderwijsinstelling en aanbieders met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.
 3. Certificeringsschema: informatiebeveiligingsniveau van ICT-dienstverlening.
 

Wij zorgen ervoor dat we voldoen aan deze afspraken.

Naast onderwijsinstellingen, bedienen we individuele gebruikers en klanten en zijn we werkgever. Tumult Groep vervult in deze gevallen de rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van persoonsgegevens. Geldt een van deze situaties voor jou, dan kun je ons dus benaderen voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens met het doel om onze producten en diensten te kunnen leveren of om ze te verbeteren. De volgende doeleinden zijn te onderscheiden:

 • Marketing en Communicatie

Met onze marketing- en communicatieactiviteiten hebben we twee doelen: aan de ene kant willen we je informeren, aan de andere kant willen we je interesseren voor onze producten en diensten. Dat doen we door je nieuwsbrieven te sturen via de mail en door informatie aan te bieden op onze websites.

Om je nieuwsbrieven te kunnen e-mailen gebruiken we jouw naam en e-mailadres.

Op onze websites tumult.nl, edutrainers.com en tumultgroep.nl vind je verschillende formulieren. Deze formulieren kun je invullen en versturen om bijvoorbeeld een digitaal proefexemplaar aan te vragen of een vraag aan ons te stellen. De gegevens die je invult slaan wij op. Die gegevens kunnen naast je naam en e-mailadres bijvoorbeeld je functie of interesse zijn. De gegevens die je invult hebben we nodig om jou relevante informatie te kunnen sturen. Daarnaast verzamelen we informatie met behulp van cookies. Er zijn verschillende cookies: noodzakelijke, voorkeuren, statistieken en marketing. Bezoek je een van ons websites, dan kies je zelf of en welke cookies verzameld worden naast de noodzakelijke. De noodzakelijke cookies gebruiken we om de websites naar behoren te laten werken.

 • Relatiebeheer

Als we contact met je hebben, verzamelen we persoonlijke gegevens van jou. Dit doen we om je zo goed mogelijk te kunnen helpen door bijvoorbeeld relevante informatie aan te bieden en om contact met jou op te kunnen nemen. Het gaat meestal om deze gegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer op werk, de naam van de organisatie waar je werkt en je functie. Als dat nuttig is om je goed te helpen slaan we ook aanvullende persoonsgegevens van jou op, bijvoorbeeld afspraken met ons die je hebt ingepland en op welke dagen je werkt.

 • Aankoop en administratie

Als je een product of dienst bij ons aanvraagt of koopt, slaan we gegevens van jou op. Die gebruiken we om jou dat product of die dienst te leveren en om zo nodig hierover contact op te nemen met jou. We slaan daarom op wat je hebt aangevraagd of besteld, wat de waarde is van de bestelling, wat de reden van je aanvraag is en in welke producten en diensten je geïnteresseerd bent. Ook slaan we jouw contactgegevens op: je naam, telefoonnummer, e-mailadres en de naam en locatie van de organisatie waar je werkt.

 • Leren

We hebben verschillende digitale leeromgevingen: mijn.tumult.nl, academy.edutrainers.com en spons.nl. Ben je ingelogd in een van deze digitale leeromgevingen, dan worden persoonlijke gegevens van jou verzameld. Dit doen we om de digitale leeromgevingen te laten werken zoals ze zijn bedoeld: om leerlingen/cursisten te laten leren en om leraren, coaches en ouders/verzorgers leerlingen/cursisten te laten begeleiden. Zo worden gegeven antwoorden en ontvangen beoordelingen en feedback opgeslagen. Ook wordt opgeslagen welke pagina’s je bezoekt en wanneer je dat doet. Deze gegevens gebruiken we alleen om de leeromgevingen goed en veilig te laten functioneren: klopt er iets niet, dan kunnen we dat met deze gegevens onderzoeken. Ook je inloggegevens slaan we op. Dit zijn je gebruikersnaam, identificatienummer en je wachtwoord. Dit is nodig, zodat alleen jij kunt inloggen op jouw account en niet iemand anders.

 • Service en correspondentie

Het kan nodig zijn om contact met je op te nemen, bijvoorbeeld als je vragen hebt of als we een klacht afhandelen. Daarvoor hebben we jouw contactgegevens nodig. Om onze dienstverlening aan jou te verbeteren willen we ook graag weten hoe je onze systemen gebruikt. Daarvoor maken we gebruik van IP-adres, surfgedrag op de websites, klikgedrag en cookies.

 • Personeelsadministratie

Als je bij ons werkt hebben we gegevens nodig ten behoeve van personeelszaken, salarisuitbetaling, belastingen en verzekeringen.

De verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd omdat de bovenstaande doeleinden gebaseerd zijn op de volgende rechtsgronden:

 1. Met de opleidingsinstituten is een verwerkersovereenkomst gesloten die moet worden uitgevoerd. Hiervoor verwerken wij gegevens met als doeleinden ‘Service en correspondentie’, ‘Relatiebeheer’ en ‘Leren’.
 2. Met onze klanten en prospects wordt gecommuniceerd om afspraken na te komen en om te informeren over nieuwe ontwikkelingen. Het bevorderen van de klanttevredenheid en het wekken van interesse in de producten en dienstverlening van Tumult Groep versterkt de bedrijfseconomische situatie. Hiervoor verwerken wij gegevens met als doeleinden ‘Service en correspondentie’, Relatiebeheer’ en ‘Marketing en Communicatie’. Dit is een gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Het kan zijn dat soms om je toestemming wordt gevraagd. Ben je het niet eens dat we voor deze doeleinden jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je altijd bezwaar aantekenen.
 3. Met klanten die onze producten kopen gaan wij een contractuele verplichting aan die moet worden uitgevoerd. Het voorkomen van fraude bij deze transactie is in het gerechtvaardigd belang van onze organisatie. Hiervoor verwerken wij gegevens met als doeleinde ‘Aankoop’.
 4. Met onze medewerkers hebben we een contract gesloten die wordt uitgevoerd en ook een wettelijke plicht met betrekking tot bijvoorbeeld de loonbelasting. Zorgen dat onze medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie, zij hun vaardigheden optimaal kunnen ontplooien en zich gezond voelen in een veilige omgeving is in het gerechtvaardigd belang van de organisatie. Hiervoor verwerken wij gegevens met als doeleinde ‘Personeelsadministratie’.
 

Welke extra bescherming is er voor persoonsgegevens van kinderen?

Omdat we producten en diensten leveren aan onderwijsinstellingen hebben we ook te maken met jongeren die jonger zijn dan 16 jaar. Zij hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens recht op specifieke bescherming, aangezien zij zich allicht minder bewust zijn van de betrokken risico’s, gevolgen en waarborgen en van hun rechten in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Met de onderwijsinstellingen zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Wij zullen de onderwijsinstellingen ondersteunen in het informeren en beantwoorden van vragen van deze jongeren en hun ouders over de verwerking van persoonsgegevens.  De persoonsgegevens van deze jongeren worden alleen gebruikt voor de doeleinden die met de onderwijsinstellingen zijn afgesproken. Deze gegevens zullen niet verstrekt worden aan andere partijen, tenzij dit volgt uit een wettelijke verplichting of in duidelijke opdracht van de onderwijsinstelling of de ouders. Wij zullen deze gegevens niet gebruiken voor aanbiedingen of reclame en niet langer bewaren dan is afgesproken met de onderwijsinstelling. Wij hebben onze ICT-systemen met technische en organisatorische maatregelen beveiligd tegen verlies en onrechtmatige verwerking van de persoonsgegevens van jongeren.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonsgegevens?

We delen jouw persoonsgegevens alleen met andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening en als de bescherming van persoonsgegevens door deze partijen van een gelijk niveau is. Bij voorkeur maken we alleen gebruik van partijen uit de Europese Unie. Is dit niet mogelijk, dan maken we gebruik van partijen waarmee de Europese Commissie afspraken heeft gemaakt.

Alleen geautoriseerde medewerkers van Tumult Groep en de verbonden partijen hebben, via een systeem van autorisatie, toegang tot de persoonsgegevens.

We zullen jouw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere partijen.

Mocht het voorkomen dat we moeten meewerken aan een justitieel onderzoek, dan zullen we de gegevens die we hebben verstrekken als dat nodig is.

Hoelang bewaren we jouw gegevens?

We slaan jouw persoonsgegevens niet langer op dan nodig is. En wat nodig is wordt bepaald door het doeleinde waarvoor we de persoonsgegevens verwerken.

De persoonsgegevens die we verzamelen voor de doeleinden ‘Aankoop en administratie’ en ‘Personeelsadministratie’ bewaren we zeven jaar na het laatste contact. Alle andere gegevens bewaren 2 jaar na het laatste contact. Jaarlijks zal bekeken worden wanneer de laatste contact is geweest.

Het komt voor dat we persoonsgegevens geanonimiseerd langer bewaren voor interne analyses en rapportages. Het is natuurlijk altijd mogelijk aan te geven dat je toch wilt dat wij jouw persoonsgegevens verwijderen (zie Wat zijn jouw rechten?).

Wat zijn jouw rechten?

Jouw persoonlijke gegevens zijn van jou en daarom heb je bepaalde rechten:

 1.  Recht op inzage

Je hebt het recht om bij ons op te vragen welke persoonsgegevens we van jou hebben.

 1.   Recht op rectificatie en aanvulling ofwel correctie

Zijn je gegevens veranderd of klopten ze al niet? Dan kun je ze door ons laten rectificeren.

 1.  Recht op dataportabiliteit ofwel overdracht van gegevens

Het kan zijn dat jouw school of organisatie overstapt naar een andere dienst of partij. Misschien heb je dan de persoonsgegevens die we van jou hebben nodig, zodat ze naar die andere dienst of partij kunnen worden overgedragen. In zo’n geval kun je gebruikmaken van het recht om jouw gegevens door ons te laten overdragen.

 1.  Recht op vergetelheid ofwel gegevenswissing

Wil je dat jouw gegevens niet langer bij ons zijn vastgelegd, dan kun je gebruikmaken van je recht om ‘vergeten’ te worden. Wij wissen dan de gegevens die we over jou hebben.

 1.  Recht op beperking van de verwerking

Van dit recht kun je gebruikmaken als je wilt dat jouw persoonsgegevens niet verder verwerkt en gewijzigd mogen worden.

 1.  Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Daar kun je een bijzondere persoonlijke reden voor hebben, maar je kunt het ook vragen omdat je niet wil dat jouw gegevens worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Wil je van een van deze rechten gebruikmaken? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar privacy@tumultgroep.nl.

Hoe beveiligen wij onze ICT-systemen?

We nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. De verwerking, opslag en verzending van persoonsgegevens gaat met vaak behulp van ICT-systemen. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De gegevens worden versleuteld verzonden.

Heb je vragen of klachten?

Voor het stellen van vragen of het melden van een klacht over je gegevens of de bescherming van je privacy kun je contact opnemen met Tumult Groep of met de Functionaris Gegevensbescherming van Tumult Groep.

Ben je niet tevreden hoe Tumult Groep omgaat met jouw privacy? Dan kun je ook contact opnemen met de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ die in Nederland toezicht houdt op naleving van privacywetgeving.

Contact:

Voor vragen over ons privacybeleid: privacy@tumult.nl
Functionaris Gegevensbescherming: wimvos84@gmail.com
Voor overige vragen: info@tumult.nl

Bezoekadres: Computerweg 21, 1033RH Amsterdam
Postadres: Computerweg 21, 1033RH Amsterdam
Telefoonnummer Tumult: 020 – 421 51 29
Telefoonnummer Edutrainers: 020 – 716 38 07
KVK-nummer Tumult: 34112071
KvK-nummer Edutrainers: 52453804

Search