Privacybeleid Tumult Groep

Tumult Groep bestaat uit twee educatieve uitgeverijen: Tumult en Edutrainers. Wij bieden verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het onderwijs. Om deze diensten te kunnen leveren hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Wij gaan zorgvuldig met deze gegevens om en jij blijft de ‘baas’ over de door jou verstrekte gegevens.

Wij verzamelen persoonsgegevens van gebruikers, klanten en medewerkers. In bepaalde gevallen verzamelen we persoonsgegevens in opdracht van onderwijsinstellingen. Hieronder lees je hoe we met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. Hiermee voldoen we aan de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (UAVG).


Verwerkersovereenkomst

Voor onderwijsinstellingen is het belangrijk afspraken met hun aanbieders over de verwerking van gegevens vast te leggen in een verwerkersovereenkomst. Op deze manier kunnen onderwijsinstellingen de privacy van onder andere hun leerlingen waarborgen en leerlingen en ouders informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder kun je de verwerkersovereenkomst downloaden. Onderdeel van deze verwerkersovereenkomst zijn Bijlage 1: Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Tumult en Bijlage 2: Beveiligingsbijlage.

Download de verwerkersovereenkomst inclusief bijlagen.

Onderwijsinstellingen zijn er verantwoordelijk voor dat een verwerkersovereenkomst met hun aanbieder tot stand komt. Tumult biedt die verwerkersovereenkomst op deze pagina aan. Laat deze door een bevoegd persoon binnen de organisatie lezen en ondertekenen. Een ondertekend exemplaar mag digitaal worden verstuurd naar privacy@tumultgroep.nl.


Wie zijn er allemaal bij betrokken?

Onze grootste activiteit is het leveren van producten en diensten aan onderwijsinstellingen. Tumult Groep vervult hierbij de rol van ‘verwerker’ van persoonsgegevens. Dit betekent dat voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke benaderd moet worden; in dit geval is dat de onderwijsinstelling.

Wij zijn lid van de GEU, een brancheorganisatie voor aanbieders van leermiddelen, toetsen en educatieve dienstverlening in Nederland. De GEU heeft afspraken gemaakt met de onderwijsinstellingen over de bescherming van persoonsgegevens met betrekking tot het toepassen van de UAVG:

  1. Convenant: specifieke vertaling van UAVG voor de omgang met persoonsgegevens tussen onderwijsinstellingen en aanbieders.
  2. Model verwerkersovereenkomst: contract tussen onderwijsinstelling en aanbieders met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.
  3. Certificeringsschema: informatiebeveiligingsniveau van ICT-dienstverlening.

Wij zorgen ervoor dat we voldoen aan deze afspraken.

Naast onderwijsinstellingen, bedienen we individuele gebruikers en klanten en zijn we werkgever. Tumult Groep vervult in deze gevallen de rol van ‘verwerkingsverantwoordelijke’ van persoonsgegevens. Geldt een van deze situaties voor jou, dan kun je ons dus benaderen voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Wij verzamelen alleen persoonsgegevens met het doel om onze producten en diensten te kunnen leveren of om ze te verbe