VR technologie: pestgedrag

Pestgedrag herkennen en er op interveniëren met behulp van VR-technologie

Als mentor wil je pestgedrag vooral voorkomen. En wanneer het tóch gebeurt wil je dit vroegtijdig herkennen en de juiste interventies plegen. Met behulp van VR-technologie dompelen we je onder in klassensituaties waarin veel gebeurt binnen de groepsdynamiek. Wat herken jij als pestgedrag, wanneer grijp je in en op welke wijze doe je dit? Je leert het op een manier die vrijwel identiek is aan de realiteit!

Bredere context

De training start met hernieuwd inzicht in de verschillende tools die een mentor in handen heeft om het pedagogisch klimaat te beïnvloeden. We gaan in op het belang van duidelijkheid, de rol van de mentor binnen groepsvorming en de omgang met telefoons en social media. We plaatsen het pesten in de bredere context van veiligheid binnen de klas en de school als geheel.

Feedback van gedragsexpert

Vervolgens wordt uitgelegd hoe de VR-headsets werken, en gaan mentoren individueel aan de slag met ‘hun’ klas. Er zijn verschillende situaties, waarbij na iedere situatie feedback op het handelen wordt gegeven door Anton Horeweg: gedragsexpert en al 35 jaar actief in het onderwijs. Ook is er voldoende ruimte voor onderling overleg en het uitwisselen van ervaringen. Daarnaast bespreken we wanneer je ouders betrekt bij pestgedrag en op welke wijze je dit kunt doen.

Deze training is ontwikkeld voor mentoren in onderbouwklassen met behoefte aan concrete handvatten. Een verrassende combinatie tussen leren, ervaren en doen!

Trainingsduur:         3 uur

Locatie:                      op school of extern

Investering:               € 2.250,- (max. 15 deelnemers)    

Belangrijkste doelen van deze training zijn:

  • Inzicht in de rol van de mentor en de beschikbare tools binnen de verschillende fases van groepsvorming.
  • Herkennen van pestgedrag.
  • Het plegen van de juiste interventies op basis van wetenschappelijke inzichten.
  • Het betrekken van ouders en / of 2e-lijns begeleiding.

Over de trainer

Gian Walhain

Gian Walhain

"In mijn tijd als docent heb ik het mentorschap ervaren als een apart vakgebied binnen het onderwijs. De persoonlijke band met leerlingen, hen laten ontdekken waar hun talenten liggen en een ankerpunt mogen zijn tijdens moeilijke momenten is waardevol, maar kan ook veel van je vragen. Binnen de Tumult Academy geven wij mentoren kennis, inspiratie en de juiste tools in handen om van het mentorschap een feestje te maken. Met veel plezier lever ik hier een bijdrage aan!"

Informatie en aanmelden

Wil je graag een training met jouw team? Of wil je meer informatie ontvangen? Vul het formulier in, dan helpen we je zo snel mogelijk op weg.

Meer informatie?

Neem contact op met Gian Walhain, consultant en trainer van Tumult Academy, door te bellen naar 06 3462 7895 / 020 421 5129 of mail naar gianwalhain@tumultgroep.nl

Gian Walhain

Onze andere trainingen

Training Motivatie: de leerling zien - Tumult Academy

Motivatie: de leerling ‘zien’

Hoe motiveer ik leerlingen op een positieve manier? Je leert het in deze verrassende én praktische training!

Training Motiverende gespreksvoering - Tumult Academy

Motiverende gespreksvoering

Leer over verschillende gesprekstechnieken, pas deze effectief toe en zet leerlingen aan tot reflectie en actie.

Training Een mentoraat dat staat - Tumult Academy

Een mentoraat dat stáát!

Met deze hands-on training krijg je nieuwe tools in handen die zorgen voor structuur in het mentoraat en meer rust in je werk.

IK ben er klaar voor - Training Tumult Academy Mentor

Werken met Tumult

Een energieke training met een jaar lang mentor ondersteuning vanuit Tumult!

Tumult Mentorbootcamp - Tumult Academy

Tumult Mentorbootcamp

In twee dagdelen trainen we zowel nieuwe als meer ervaren mentoren in begrip en beheersing van de belangrijkste competenties binnen het mentoraat. Haal alles uit jezelf én je leerlingen!

Talentontwikkeling voor mentorenteams

Talentontwikkeling voor mentorenteams

Een uitgebreide training waarin we aan de slag gaan met het hele mentorenteam. Bepaal gezamenlijk de belangrijkste uitgangspunten voor het mentoraat binnen jullie school.

Tumult Academy is geregistreerd bij CRKBOCRKBO_Instelling Tumult Academy

Heb je klachten over een training of een leerpad? Of heb je andere feedback? Je kunt het hier kwijt.

Download hier onze klachtenprocedure.

Search