Uitbreiding In-de-vaklesopdracht samenwerken

By | 2018-02-05T18:19:45+00:00 19 april 2017|Categories: Actueel|Tags: , , , |0 Comments

Heb je de lesbrief van deze week al gezien? De lesbrief van deze week is de In-de-vaklesopdracht van het hoofdstuk Samenwerken uit het abonnement Tumult in de brugklas studievaardigheden 1 h/v. In deze blog leg ik je uit wat het nut is van de in-de-vaklesopdrachten in ons materiaal en geef ik je wat uitbreidingsideeën bij deze opdracht.

In-de-vaklesopdracht

Weet je nog hoe het was om de eerste keer in een auto te rijden? Was jouw eerste les ook op een parkeerplaats? En mocht jij ook alleen sturen voordat je de weg op ging? Het aanleren van een vaardigheid start vaak met het geïsoleerd oefenen van een vaardigheid. Wanneer je deze goed genoeg beheerst is het belangrijk om de vaardigheid geïntegreerd te oefenen in verschillende situaties. ‘Transfer’ noemen we dit: het toepassen van wat je geleerd hebt in de ene context gebruiken in andere contexten. Wij vinden het belangrijk om studievaardigheden eerst apart aan te leren, om ze vervolgens toe te kunnen passen in de schoolvakken. Daarom hebben we de ‘in-de-vaklesopdrachten’ in het leven geroepen. Bij ieder hoofdstuk (dus iedere vaardigheid) hebben we een in-de-vaklesopdracht gemaakt.

Uitbreidingsideeën

In deze in-de-vaklesopdracht brengen de leerlingen hun opgedane samenwerkingsvaardigheden samen. Leerlingen maken afspraken over een samenwerkingsopdracht en reflecteren achteraf hoe de samenwerking verliep. Vraag een vakdocent deze opdracht met de groep te doen. De opdracht duurt ongeveer twintig minuten.

Start de les met een leuke samenwerkingsopdracht. Hier een aantal ideeën:

  1. Verdeel de klas in twee groepen: groep A en groep B. Groep A en groep B maken twee aparte menselijke knopen:
  • Ieder groepslid steekt zijn/haar rechterarm in de lucht.
  • Pak met je rechterhand een willekeurige rechterhand vast die in de lucht steekt.
  • Doe hetzelfde met de linkerhanden.
  • Let op: zorg dat je twee handen van verschillende groepsleden vast hebt.

Groep A moet zonder te praten proberen uit de knoop te komen. Groep B mag wel praten.

Welke groep is het snelst uit de knoop? Hoe komt dat?

  1. Laat de leerlingen van de ene kant naar de andere kant van het schoolterrein lopen. Ze moeten dit zo snel mogelijk doen, maar om het moeilijk te maken worden er tweetallen gemaakt en worden hun voeten (die naast elkaar staan) met ducttape aan elkaar gemaakt. Welk duo is er het eerst en wat zegt dat over de samenwerking?
  1. Maak duo’s. De ene helft van het duo gaat aan de zijlijn staan, de andere helft krijgt een blinddoek om en een deel van een (rond) touw in zijn/haar handen. Samen houdt die groep dus één touw vast, dat één grote cirkel vormt. De duopartner die aan de zijlijn staat, coacht de geblinddoekte duopartner zo (alleen met woorden) dat er van het touw een vierkant wordt gevormd in plaats van een cirkel. Lukt dit? Wie moesten er samenwerken?

Gebruik de stappenplannen uit het materiaal

  • Laat de leerlingen het stappenplan Samenwerken gebruiken bij het maken van afspraken voor de samenwerking. Zie hier het filmpje:
  • Laat de leerlingen het stappenplan Reflecteren gebruiken bij het reflecteren op de samenwerking.

En stimuleer de leerlingen om gebruik te maken van een online samenwerkingstool, bijvoorbeeld OneNote of Trello!

Hoe besteed jij aandacht aan samenwerken in de les? Wat vind je van de lesbrief? Laat het ons weten!

Print Friendly, PDF & Email
By | 2018-02-05T18:19:45+00:00 19 april 2017|Categories: Actueel|Tags: , , , |0 Comments

About the Author:

Nadia Spaan
Zelf geïnspireerd worden en dat vertalen naar een blog om anderen te inspireren: daar word ik blij van! "When you keep your ideas to yourself, you destroy them". Dus laten we onze kennis met elkaar delen! Heb jij goede ideeën voor een les, een online tool of een leuke werkvorm? Laat het me weten!

Leave A Comment