Het begin van het jaar is een mooie tijd om vooruit te kijken met je leerlingen. Wat willen zij dit jaar bereiken? En hoe zorgen ze ervoor dat ze hun ambities waarmaken? In deze blog geef ik je een aantal tips om je leerlingen te helpen bij het stellen van doelen.

Zo behalen jouw leerlingen hun doel

Allereerst is het goed om zelf het goede voorbeeld te geven. Vertel eerlijk wat jouw haalbare doelen zijn voor het komende jaar. Hierdoor krijgen leerlingen ideeën voor hun eigen doelen. Om ze vervolgens te helpen bij het stellen en behalen van hun eigen doelen kun je de les Hoe bereik je je doelen? doen uit Tumult in de tweede – studievaardigheden 2 havo/vwo. Hieronder geef ik een aantal stappen uit deze les.

Doelen stellen

Welk doel wil ik stellen? Dat is de eerste vraag die leerlingen gaan beantwoorden. Met deze stappen vinden ze hun antwoord:

  1. Laat leerlingen terugdenken aan een succeservaring: iets dat ze hebben bereikt, waar ze echt trots op zijn.
  2. Zorg er vervolgens voor dat ze hun succeservaring delen met een klasgenoot en dat ze per tweetal deze vraag beantwoorden: wat moet je doen om iets te bereiken waar je trots op bent?
  3. Wat zouden je leerlingen het komende jaar willen bereiken? Laat ze dit bedenken en op basis daarvan een doel formuleren. Leg hierbij uit hoe je een doel duidelijk, haalbaar en meetbaar maakt.

De hele les Hoe bereik je je doelen zien? Download een proefexemplaar van Tumult in de tweede – studievaardigheden 2 havo/vwo.

Doelen bereiken

Zijn de doelen gesteld, dan is het tijd om te bedenken hoe deze kunnen worden bereikt. Geef leerlingen deze opdracht:

  1. Bedenk minimaal drie stappen die je gaat zetten om je doel te halen.
  2. Bedenk in tweetallen drie lastige momenten die je onderweg naar je doel kunt tegenkomen. Geef elkaar tips hoe je dan toch kunt volhouden.
  3. Bedenk hoe je elkaar kunt helpen bij het halen van je doel.
  4. Schrijf je doel ergens op en bedenk welke beloning je jezelf geeft als je jouw doel haalt.

Hebben jouw leerlingen nu haalbare doelen gesteld voor dit jaar? Als het doel realistisch is, is de kans groter dat hij echt gehaald wordt. En dat heeft een positief effect op het geluk van je leerlingen!

Doelen in de gaten houden

Wil je het bereiken van doelen meer aandacht geven, dan kun je een paar weken later bespreken hoe het is gegaan. Wie is goed op weg en wie vindt het lastig? Je kunt dan teruggrijpen op de tips die ze hebben bedacht om de weg naar hun doel vol te houden.

Wil het bij veel leerlingen nog niet helemaal lukken? Kijk dan samen naar delen van hun doelen die ze wél hebben behaald. Ook daar mogen ze trots op zijn! Het kan ook helpen om de leerlingen kritisch te laten kijken naar hun doelen. Waren ze wel haalbaar? Misschien moeten ze worden bijgesteld. En als dat eenmaal is gebeurd, kunnen ze positiever en gemotiveerder met hun doelen bezig zijn!

Wat voor doelen hebben jouw leerlingen? Laat het weten in een reactie onder deze blog!

Print Friendly, PDF & Email