De balans vinden tussen flink uitdagen en tegelijkertijd realistisch zijn, tussen concreet en planmatig zijn en tegelijkertijd ruimte laten voor wat onverwacht is; dat is de kunst van het goede plannen maken! Elke zomer omschrijven we met Tumult, Edutrainers en Spons de belangrijkste activiteiten die we met ons team en iedereen die daarbij betrokken is, gaan ondernemen in het komende schooljaar.

Die plannen geven onze acties richting en dat geeft energie: we weten wat we doen én waarom we dat doen. Tegelijkertijd zijn zowel de plannen als de resultaten nooit definitief en ‘strak’. Het is eerder zo dat het vastleggen een schriftelijke weergave is van wat al leeft, van wat we al willen, van waar we al mee bezig zijn en van wat we al analyseerden. Alsof plannen al bestaan voordat ze opgeschreven zijn. Het is een extra element van de kunst van het plannen maken: aansluiten bij wat leeft!

Met Tumult, Edutrainers en Spons hebben we een prima schooljaar 1516 achter de rug: we maakten sterke nieuwe abonnementen voor Tumult, nieuwe leerpaden voor Edutrainers en ondersteunden veel nieuwe klanten op ons platform Spons. Al die bijna 400 klanten (vooral VO-scholen) begeleidden we met zorg, energie en liefde en dat zorgde voor veel tevreden geluiden en groeiende cijfers.

In het schooljaar 1617 zetten we in op drie kernontwikkelingen:

1. Nieuwe content! Voor zowel leerlingen die met Tumult abonnementen werken, als voor docenten die met leerpaden van Edutrainers werken, zullen we nieuw materiaal maken. We doen dat op basis van vragen van gebruikers en gebruikersstatistieken. En we houden daarbij vast aan de al ontwikkelde concepten: direct, concreet, persoonlijk, energiek en aansprekend. Voor Tumult zullen er bijvoorbeeld nieuwe abonnementen voor studievaardigheden voor vmbo bb/kb beschikbaar komen. En voor Edutrainers komt er (eindelijk) een nieuw leerpad over wat je als docent allemaal met excel kunt doen met je klas.

2. Vernieuwingen in onze digitale omgevingen: het is een open deur, maar daarom niet minder waar: technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller. We zien om ons heen dat allerlei platformen het bijvoorbeeld mogelijk maken om samen te werken, om lesmateriaal gezamenlijk te ontwikkelen en te delen, om portfolio’s bij te houden, om leervoortgang te monitoren en om materiaal makkelijk vanuit één omgeving van de school te vinden. Hoewel wij met Tumult, Edutrainers en Spons behoorlijk digitaal zijn ingesteld, merken we dat we moeten aanhaken. Ook wij willen dat leerlingen en docenten makkelijker bij hun materiaal kunnen komen, met elkaar kunnen communiceren en opdrachten en ervaringen kunnen uitwisselen. En wij willen ons materiaal nog meer op maat aan gebruikers kunnen aanbieden. Wij steken in op flinke verbeteringen in de aanstaande jaren en voorzien in de zomer van 2017 al mogelijkheid om ons materiaal makkelijk te vinden vanuit ieders eigen schoolomgeving, om een portfolio te gebruiken en om met klas- en vakgenoten samen te werken.

3. Tumlt maak je samen! Veel klanten complimenteerden ons het afgelopen jaar over onze manier van samenwerken, over onze ondersteuning en onze service. En dat voelt goed! Wij willen het maken van ijzersterk educatief materiaal voor leerlingen (Tumult), docenten (Edutrainers) en organisaties (Spons) altijd verbinden met contact en samenwerking met gebruikers. Want juist door samenwerken wordt iedereen beter. We zullen ‘samenwerken’ in het schooljaar 1617 nog explicieter in de praktijk brengen door een open en leergierige houding en door het delen van ervaring en kennis over samenwerken. Tijdens de NOT in januari ’17 zal onze presentatie van Tumult, Edutrainers en Spons in het licht staan van samenwerken met als slogan: ‘Tumult maak je samen’.

En dan kijken we in de zomer van 2017 naar waarin we succesvol waren en waarin we onszelf nog kunnen verbeteren. Om daarvan weer te leren voor de jaren daarna: keep you posted.

Enne: wat zijn jouw plannen voor het komend schooljaar?

Print Friendly, PDF & Email