Tumult respecteert de privacy van haar gebruikers. Om verschillende producten en diensten te kunnen leveren, worden persoonsgegevens verwerkt. In de privacyverklaring hieronder kun je lezen hoe Tumult gegevens verwerkt in opdracht van haar klanten.

Wil je weten hoe Tumult persoonsgegevens verwerkt op de website tumult.nl, ga dan naar deze pagina.

Verwerking van gegevens en verantwoordelijkheid voor de onderwijsinstelling

Tumult heeft het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy – Leermiddelen en Toetsen 3.0 ’ onderschreven. In dit convenant is tussen aanbieders en de onderwijssectorraden vastgelegd dat een onderwijsinstelling in juridische zin de ‘verwerkersverantwoordelijke’ is voor de verwerking van persoonsgegevens. Daardoor hebben en houden onderwijsinstellingen zeggenschap over de gegevens die binnen leermiddelen worden verwerkt. Tumult is een ‘verwerker’, die uitvoering geeft aan de opdracht van een onderwijsinstelling. Daarbij zal Tumult altijd zorg dragen voor een passende beveiliging van persoonsgegevens.

Tumult is lid van de brancheorganisatie GEU en conformeert zich aan het privacyreglement van de GEU. Op de website van onze brancheorganisatie vind je antwoorden op veelgestelde vragen over privacy en leermiddelen.

Verwerkersovereenkomst

Voor onderwijsinstellingen is het belangrijk afspraken met hun aanbieders over de verwerking van gegevens vast te leggen in een verwerkersovereenkomst. Op deze manier kunnen onderwijsinstellingen de privacy van onder andere hun leerlingen waarborgen en leerlingen en ouders informeren over de verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder kun je de verwerkersovereenkomst downloaden. Onderdeel van deze verwerkersovereenkomst zijn Bijlage 1: Privacy Bijsluiter Digitale Leermiddelen Tumult en Bijlage 2: Beveiligingsbijlage.

Download de verwerkersovereenkomst inclusief bijlagen.

Verwerkersovereenkomst ondertekenen

Onderwijsinstellingen zijn er verantwoordelijk voor dat een verwerkersovereenkomst met hun aanbieder tot stand komt. Tumult biedt die verwerkersovereenkomst op deze pagina aan. Laat deze door een bevoegd persoon binnen de organisatie lezen en ondertekenen. Een ondertekend exemplaar mag digitaal worden verstuurd naar privacy@tumultgroep.nl.

Heb je nog vragen over de privacyverklaring van Tumult? Mail deze dan naar privacy@tumultgroep.nl. We helpen je verder als je informatie nodig hebt over je gegevens of als je deze wilt wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recente privacyverklaring.

Tumult verwerkt persoonsgegevens voor andere productgroepen, relatiebeheer en marketingdoeleinden. Hiervoor worden géén persoonsgegevens verwerkt die afkomstig zijn uit digitale leermiddelen voor het onderwijs. Bekijk hier onze overige privacyverklaringen die op deze verwerkingen van toepassing zijn.

Vragen of opmerkingen?

Als je wilt reageren op ons privacybeleid of als je vindt dat handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we je contact met ons op te nemen via privacy@tumultgroep.nl.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze Privacyverklaring, Privacy Bijsluiters of de verwerkersovereenkomst in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Alle wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 16 mei 2018.