Ik val maar meteen met de deur in huis: dé LOB-methode die de oplossing biedt voor alles bestaat niet. Marinka Kuijpers zei het ook al in een interview dat we met haar hadden: “Je ontwikkelt je loopbaan niet via een methode”. Natuurlijk heeft een methode voordelen. Zoals mijn collega Martina in een eerdere blog aangaf, is het fijne van een methode dat je weet dat alles gedekt is. Maar met de aanschaf alleen ben je er niet. Daarom geef ik in deze blog vijf tips om het beste uit je LOB-methode te halen.

Tip 1: Maak LOB belangrijk

Voordat je in een methode duikt, is het belangrijk om als school een richting te bepalen. Waar willen jullie heen met LOB? Beperk het niet tot het kiezen van een profiel of vervolgopleiding. Loopbaanoriëntatie gaat over talenten ontdekken en vaardigheden ontwikkelen om je eigen loopbaan vorm te geven. Allemaal zaken die het hart van ons onderwijs vormen. Dat verdient serieuze aandacht.

Tip 2: Betrek het hele team

Wie is er op school allemaal betrokken bij de loopbaanbegeleiding van leerlingen? Denk aan LOB-coördinatoren, mentoren, vakdocenten en ouders. Om met elkaar voor een goede loopbaanbegeleiding van leerlingen te zorgen, moeten de neuzen dezelfde kant op staan. Wees helder over rollen en taken. Betrek het team bij de planvorming en bij de keuze voor een methode. Houd bijvoorbeeld brainstorms en werksessies rondom LOB.

Tip 3: Werk een LOB-leerlijn uit

Kiest de school voor een doorlopende leerlijn LOB vanaf de eerste klas? Welke accenten leggen jullie in het programma? Denk aan belangrijke keuzemomenten, projectweken en open dagen van vervolgopleidingen. Maar denk vooral ook aan inhoudelijke accenten. Stel je loopbaanleren bijvoorbeeld centraal in je onderwijs? Dan vraagt dit een expliciete aanpak. Je kunt hier meer over lezen op de website van de Loopbaangroep van Marinka Kuijpers. Natuurlijk kun je een LOB-methode ook gebruiken als inspiratie voor een eigen LOB-leerlijn. Daar is immers goed over nagedacht. Maar laat je er niet klakkeloos door leiden.

Tip 4: Denk na over de vorm van het loopbaandossier

Veel scholen komen bij ons met de vraag of we een LOB-portfolio hebben bij onze methode. Jazeker hebben we dat, maar ik draai die vraag graag om. Want wat is een LOB-portfolio of loopbaandossier in hun ogen? Gaat dit over de ontwikkeling bij alle vakken of is het een verzameling van LOB-opdrachten? Wie is de eigenaar? En wat is het doel? Maak je verwachtingen hierover expliciet en wees realistisch. Dan kun je zoeken naar een passende oplossing voor het loopbaandossier.

Tip 5: Zet de methode naar je hand

Oké, je weet nu precies wat je wilt met LOB en hebt de nodige voorbereidingen gedaan. Met deze blik wordt het veel makkelijker je LOB-methode op waarde te schatten. Tumult LOB dossier is bijvoorbeeld heel flexibel opgebouwd. De methode is niet bedoeld om blind te volgen, maar bevat alle ingrediënten om loopbaanleren op een schooleigen manier vorm te geven. Zo zijn er lessen waarin leerlingen de vijf loopbaancompetenties aanleren en hiermee oefenen. En zijn er LOB-taken (praktijkgerichte loopbaanervaringen) die de basis vormen van het loopbaandossier. Je kunt deze als keuzeopdracht inzetten en bijvoorbeeld aanvullen met praktijkopdrachten van de school. En met de handige informatiewijzers, zoals de Profielwijzer leren leerlingen zelf hun weg vinden in de mogelijkheden die zij hebben voor de toekomst. Kortom: de methode bevat alles voor LOB, maar het blijft aan de school om de route uit te stippelen.

Lukt het jou en je collega’s om jullie LOB-methode op deze manier in te zetten? Deel je ervaringen in een reactie hieronder of stuur een mail naar sandrahuigen@tumultgroep.nl.

Print Friendly, PDF & Email