Kiezen voor een vmbo-profiel of een vervolgopleiding doe je niet alleen. Op school wordt natuurlijk aandacht besteed aan deze keuze tijdens het LOB-onderwijs. Maar zo’n grote keuze maak je niet alleen op school. Het is belangrijk om ook met het thuisfront samen te kijken naar deze keuzes. Hoe? Nou, heel gemakkelijk: met de thuisopdrachten in de LOB-dossiers van Tumult. In de nieuwsbrief van deze week sturen we een voorbeeld van zo’n opdracht mee. In deze blog geef ik uitleg bij de thuisopdrachten, uitbreidingsideeën voor deze thuisopdracht en natuurlijk een link naar de LOB-dossiers waar deze opdrachten in zitten.

Wat zijn thuisopdrachten?
De LOB-dossiers zijn opgebouwd rondom de vijf loopbaancompetenties. Daarvan hebben wij loopbaanvragen gemaakt: duidelijker voor de leerlingen. Er is bij elk hoofdstuk, dus bij elke loopbaanvraag, een thuisopdracht. Deze sluit aan bij de loopbaanvraag van dat hoofdstuk en leerlingen werken hierin samen met hun ouders/opvoeders. Vervolgens kunnen de opdrachten weer mee naar school genomen worden om samen op te reflecteren. Met de thuisopdrachten worden de ouders betrokken bij het belangrijke keuzeproces van hun kind en bij de school. Een bijkomend voordeel is dat de leerling op meerdere momenten en plekken bezig is met de loopbaanvragen, waardoor ze dichterbij de leerling komen te staan en meer een rol krijgen in hun dagelijks leven.

Deze thuisopdracht…
…hoort bij het hoofdstuk ‘Wie ben ik en wat kan ik?’ en dus bij de loopbaancompetentie ‘Kwaliteitenreflectie’. In deze thuisopdracht denken leerlingen in spelvorm met hun ouders/opvoeders na over hun kenmerken en kwaliteiten.

Hoe kun je deze thuisopdracht uitbreiden?
Nabespreken in de klas
Goed om wat thuis besproken is, weer terug te koppelen in de klas. Herkenden de leerlingen zich in de kenmerken en kwaliteiten die hun ouders/opvoeders bij hen vonden passen? Waarover verschilden ze van mening? Zijn er kenmerken die bij hen passen, maar die ze ook duidelijk bij hun ouders terugzien?

Dobbelspel in de klas
Deze opdracht is ook leuk om te doen in de klas. Daarvoor zul je de kaartjes iets moeten ‘omschrijven’ en de werkvorm iets moeten aanpassen, maar het is een leuke manier om leerlingen met elkaar aan de praat te krijgen over hun kwaliteiten en kenmerken:

 • Haal bij alle kaartjes het gedeelte voor de ouder/opvoeder eraf.
 • Schrijf achterop de kaartjes met vragen de nummers 1 t/m 6.
 • Schrijf achterop de kaartjes met stellingen ‘Extra’.
 • Laat de leerlingen groepjes van vier maken.
 • Eén voor één gooien ze met een dobbelsteen.
 • De leerling die gooit beantwoordt de vraag die hoort bij het cijfer op de dobbelsteen.
 • Doe dit net zo lang tot iedereen vier of vijf vragen heeft beantwoord.
 • Gooit iemand hetzelfde cijfer als in de ronde ervoor? Dan mag hij/zij een ‘extra’ kaartje pakken.

Wie ben ik?
Een bekend spel als je het speelt met bekende mensen, maar ook leuk om met en over klasgenoten te spelen!

 • De leerlingen zitten in groepjes (hoe groter het groepje, hoe moeilijker).
 • Ze schrijven een naam van iemand in de klas (maar niet degene links naast ze) op een post-it.
 • Ze plakken deze post-it op het voorhoofd van degene links van ze.
 • Doel van het spel is dat ze deze naam raden.
 • Om de beurt mogen ze een gesloten vraag stellen over de persoon op hun voorhoofd. Laat ze vragen naar kenmerken en kwaliteiten. Bijv: ‘Is het een jongen?’ ‘Is het iemand die goed kan zingen?’
 • De rest van de groep antwoord alleen met JA of NEE.
 • Is het antwoord ja? Dan mag deze persoon nog een vraag stellen. Net zo lang tot het antwoord nee is. Dan is de volgende.
 • Wie raadt als eerste wie hij/zij op z’n voorhoofd heeft? Die wint!

Meer informatie over ons LOB-lesmateriaal
Bekijk het lesmateriaal voor LOB of neem contact met ons op als je vragen hebt over het verschijnen van dit materiaal voor andere niveaus en leerjaren. Ook kun je een beoordelingsexemplaar aanvragen in de webshop en natuurlijk kunnen wij ook een presentatie komen geven over dit materiaal. We zijn heel benieuwd naar jullie manieren om ouders te betrekken bij het LOB-onderwijs!

Print Friendly, PDF & Email