Veel scholen werken in de onderbouw aan studievaardigheden met het lesmateriaal van Tumult. Dat is ontzettend mooi, want deze vaardigheden hebben leerlingen nodig om goed te kunnen functioneren op school en daarna. Maar hoe zit het met ons lesmateriaal voor studievaardigheden in de bovenbouw? Want zijn studievaardigheden in de bovenbouw misschien niet belangrijker dan in de onderbouw?

Waarom studievaardigheden in de bovenbouw belangrijk zijn

In de bovenbouw wordt van leerlingen verwacht dat ze ondertussen wel zelfstandig kunnen plannen en leren. Maar de praktijk bewijst nog weleens het tegendeel. Denk maar aan leerlingen die de onderbouw op hun sloffen doorlopen maar in de bovenbouw opeens moeite hebben alles op tijd te hebben geleerd en gemaakt; goed kunnen plannen was in de onderbouw niet nodig.

Voorbeelden als deze laten zien dat het in de bovenbouw belangrijk blijft om aan studievaardigheden te werken door ze te herhalen en toe te passen. Dat het samen met leerlingen reflecteren op hoe ze het leren aanpakken, hoe ze plannen, hoe ze hun tijd efficiënt indelen en hoe ze informatie verwerken bepalend is voor hun verdere studiesucces.

De leerlijn studievaardigheden voor de bovenbouw

Daarom werken wij op dit moment aan een leerlijn studievaardigheden voor de bovenbouw. De afgelopen jaren vernieuwden we ons studievaardighedenmateriaal voor de onderbouw al volgens een nieuwe doorlopende leerlijn (bekijk de leerlijn voor 1 en 2 vmbo, 1 en 2 vmbo-t/havo en 1 en 2 havo/vwo. Deze leerlijn zal dus door komen te lopen tot in de bovenbouw, waar vmbo-leerlingen zich met het vernieuwde lesmateriaal voorbereiden op het examen en waar havo- en vwo-leerlingen steeds meer verantwoordelijkheid krijgen voor hun eigen leren.

Het grote verschil met de onderbouw is dat in de bovenbouw extra aandacht zal zijn voor de studiehouding van leerlingen. Hiermee bedoelen wij de positieve houding van leerlingen tegenover onderwijs in het algemeen en studeren in het bijzonder. Dit is voorwaardelijk om te leren. Onder studiehouding valt onder andere jezelf motiveren, discipline, concentreren, zelfregulering, kritisch denken en zelfvertrouwen.

Dit voorjaar testen wij onze leerlijn voor de bovenbouw op scholen en met experts. Ook bespreken we lesideeën die aansluiten bij de leerlijn en willen we samen met scholen een nulmeting of scan ontwerpen, die direct inzicht geeft in welke studievaardigheden leerlingen beheersen en waaraan ze nog moet werken.

Geef jij les aan derde- of vierdeklassers en wil je met je klas meewerken aan onze leerlijn, de vernieuwing van ons lesmateriaal voor klas 3 en 4 of een scan? Laat het me weten via petrajonker@tumultgroep.nl of door een reactie te plaatsen onder deze blog.

Print Friendly, PDF & Email