Goed leermateriaal begint bij een goede basis. Net zoals je een fundering nodig hebt om een huis te bouwen, heb je een leerlijn nodig om lesmateriaal te ontwerpen. De afgelopen jaren hebben we ons gefocust op de leerlijnen voor leerlingen. Op basis daarvan ontwikkelden we lesmateriaal, zodat leraren hun leerlingen daarmee belangrijke vakoverstijgende vaardigheden kunnen aanleren. Nu dat lesmateriaal er is, vinden we het tijd om de vaardigheden van leraren eens grondig onder de loep te nemen. Welke vaardigheden worden steeds belangrijker? En hoe krijg je zicht op de vaardigheden waarin je je het best kunt ontwikkelen?

Digitale lerarenvaardigheden voor nu en voor de toekomst

Lerarenprofessionalisering is altijd al belangrijk geweest. Vaardigheden op het gebied van (vak)didactiek, pedagogie, samenwerken, communicatie, reflecteren, ontwerpen en organiseren zijn voor leraren belangrijk en zullen dat altijd blijven. Ze worden dan ook in de SBL-competenties omschreven. Maar in de tijd waarin we nu leven gaan technologische veranderingen snel. En ze zijn omvangrijk. Niet alleen de wereld verandert hierdoor, maar ook de dagelijkse lespraktijk en de manier waarop we leerlingen voorbereiden op hun toekomst. Leren via digitale media, informatievaardigheden en mediawijsheid, online samenwerken en online communiceren zijn zomaar een aantal vaardigheden die de afgelopen decennia steeds belangrijker zijn geworden.

Een van de belangrijkste sleutelfiguren in het begeleiden van jongeren bij het leren van deze vaardigheden en in het voorbereiden op hun toekomst, is de leraar. Cruciaal daarbij is dat de leraar zélf vaardig is op dit gebied en zich hierin blijft ontwikkelen. Maar om welke digitale vaardigheden gaat het dan precies voor leraren? En hoe zorg je dat je je als leraar hierin blijvend ontwikkelt? Om die vragen te kunnen beantwoorden, zijn we een leerlijn aan het ontwikkelen.

De leerlijn ICT-vaardigheden voor leraren

De leerlijn beschrijft digitale lerarenvaardigheden op verschillende niveaus. De leerlijn is gebaseerd op het recent verschenen European Framework for the Digital Competence of Educators (2017). Het is opgebouwd uit zes domeinen. Onder deze domeinen vallen verschillende vaardigheden. Klik op de afbeelding hieronder om het overzicht beter te bekijken.Het Framework hebben we vertaald om er makkelijker mee te kunnen werken. Het geeft een goed overzicht van wat er van de leraar anno nu aan digitale vaardigheden wordt gevraagd. Ook zijn de vaardigheden verder ingedeeld in zes profielen:

  • nieuwkomer
  • ontdekker
  • integreerder
  • expert
  • leider
  • pionier

Deze profielen geven je een idee van jouw mate van vaardigheid. Dit kan uiteraard per domein en vaardigheid verschillen. Zo hoef je niet als doel te hebben om pionier te worden, want dat ligt aan je functie en ambities.

Wat betekent de leerlijn voor jou?

De komende tijd werken we verder aan deze leerlijn en kijken we hoe we dit kunnen vertalen naar inspirerend leermateriaal voor leraren. Wil je op basis van de leerlijn inzicht krijgen in jouw eigen ICT-vaardigheden als leraar? En wil je weten hoe je dit kunt gebruiken om jezelf verder te ontwikkelen? Kom dan 7 of 8 februari naar onze stand (C044) op de IPON om jezelf te scannen. Weet waar je staat, laat je inspireren en vergelijk jouw vaardighedenprofiel met die van je collega’s!

Bron:

Redecker, C. European Framework for the Digital Competence of Educators:

DigCompEdu. Punie, Y. (ed). EUR 28775 EN. Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2017, ISBN 978-92-79-73494-6, doi:10.2760/159770, JRC107466. Verkegen via: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

Print Friendly, PDF & Email