Hoe kun je leerlingen levensechte ervaringen laten opdoen? Alleen door het ook écht te doen, dachten wij! Dus geen ‘stel-je-voor-opdrachten’ of rollenspellen in de les, maar heldere, praktijkgerichte opdrachten voor buiten het klaslokaal. Met de LOB-taken krijgen leerlingen zicht op hun kwaliteiten en interesses, ontdekken ze wat ze graag willen en ontwikkelen ze hun netwerk. In deze blog beschrijf ik wat deze taken nou precies inhouden en geef ik een praktische toelichting op het gebruik ervan.

Wat zijn LOB-taken?
De LOB-taken uit het vernieuwde LOB dossier zijn grotere opdrachten waarin leerlingen praktijkervaringen opdoen en hierop reflecteren. Het kan gaan om kleine ervaringen dichtbij huis of grotere opdrachten, zoals een dag meelopen op het werk van iemand. Deze taken combineren verschillende loopbaancompetenties. Het uitvoeren en verwerken van de opdracht helpt leerlingen bij het reflecteren (Waar ben ik goed in? Wat wil ik eigenlijk? Wat wil ik niet? Wat past bij mij?). Het resultaat van de LOB-taken kunnen leerlingen in hun loopbaandossier stoppen.

Aan het begin van elke LOB-taak staat voor de leerling beschreven:

 • wat hij gaat doen,
 • waarom hij dat gaat doen,
 • wat hij in zijn portfolio moet stoppen,
 • wat hij nodig heeft en
 • op welke loopbaanvragen hij antwoord kan vinden met behulp van deze taak.

Elke taak is vervolgens beschreven in een aantal stappen. Bij elke taak horen werkbladen (die ook in het portfolio gestopt kunnen worden).

Waarom LOB-taken?
Leerlingen in het vmbo moeten een loopbaandossier opbouwen, waarin ze hun loopbaanontwikkeling laten zien. De LOB-taken zijn gericht op concrete ervaringen opdoen. In de opdrachten werken leerlingen ook aan materiaal voor hun portfolio. Dit kan een fotoverslag, een filmpje, verslag, collage, sollicitatiebrief etc. zijn. Bij elke taak hoort ook altijd een ‘Werkblad Terugkijken’ waarop vragen staan die leerlingen helpen reflecteren op hun taak. Dit helpt hen antwoorden te vinden op de vijf loopbaanvragen (Wie ben ik en wat kan ik? Wat wil ik? Wat voor werk past bij mij? Wie kan mij helpen? Hoe bereik ik wat ik wil?).

Voorbeeld:
In de LOB-taak ‘Ga een dagje mee naar het werk’ zoeken leerlingen iemand met wie ze zouden willen meelopen, ze maken een afspraak, bereiden de dag voor en lopen uiteindelijk een dag mee. In de laatste stap verwerken ze hun meeloopdag. In de verwerking zit altijd keuze voor de leerling. In dit geval kunnen ze kiezen tussen een verslag, een timelapsefilmpje of een tijdlijn van de dag. Tot slot kijken ze terug op de meeloopdag door middel van de vragen op het werkblad Terugkijken. Dit stoppen ze samen met hun verslag, filmpje of tijdlijn in hun portfolio. Leerlingen werken met deze taak aan de loopbaanvragen Wat voor werk past bij mij? Wie kan mij helpen? en Hoe bereik ik wat ik wil?.

Welke LOB-taken vind je in het LOB dossier voor klas 2 vmbo?
Hier een overzicht van de titels van de LOB-taken die je in Tumult LOB dossier 2 vmbo terugvindt:

 • Portfolio: laat zien wie je bent!
 • Test je kwaliteiten en interesses
 • Vraag feedback aan je omgeving
 • Interview een ouderejaars
 • Houd een speeddate met ouders
 • Interview iemand over zijn beroep
 • Ga een dagje mee naar het werk
 • Doe een snuffelstage
 • Ontdek de praktijk
 • Solliciteer voor je profiel
 • Portfolio: blik terug en vooruit

Hoe kan je LOB-taken inzetten?
Sowieso zijn de eerste en de laatste LOB-taak gericht op het beginnen en afsluiten van een (jaar)portfolio. De titels spreken voor zich. De andere LOB-taken zijn stuk voor stuk praktische opdrachten voor buiten het klaslokaal. Om te vermijden dat leerlingen zomaar met de opdracht naar buiten worden gestuurd, hoort bij elke taak een voorbereidings- en afsluitingsles. Deze vind je alleen terug in de digitale omgeving voor de docent in de vorm van twee lesvoorbereidingsformulieren.

Na de voorbereidingsles, zijn de leerlingen helemaal voorbereid op het (zelfstandig) uitvoeren van hun LOB-taak. Meestal kun je een aantal opdrachten klassikaal doen en de leerlingen alvast het Werkblad Voorbereiden laten maken. Daarna gaan leerlingen zelf de taak uitvoeren, buiten schooltijd. In de lesvoorbereiding voor de afsluitingsles zit een werkvorm om met de klas te reflecteren op de taak en tips voor de docent/decaan om een LOB-gesprek te voeren over deze LOB-taak.

Tips:

 • Maak met je team een keuze voor welke LOB-taken leerlingen dit jaar sowieso gaan doen.
 • Spreek met elkaar af op welke manier de leerlingen de resultaten van de taken moeten bewaren: in een papieren of een digitaal portfolio?
 • Koppel de LOB-taken aan momenten uit de jaarplanning; zo is de taak ‘Houd een speeddate met ouders’ misschien handig om uit te voeren op een ouderavond die toch al gepland staat.

Benieuwd naar het nieuwe LOB-materiaal? Je kunt hier direct een inkijkexemplaar bekijken of een proefexemplaar aanvragen.

Print Friendly, PDF & Email