Sinds we met onze eerste Tumultabonnementen op de markt verschenen (dat is zo’n kleine twintig jaar geleden), krijg ik regelmatig de vraag: “Hoe weten we nu dat het gebruik van dit lesmateriaal het gewenste resultaat oplevert?”. Anders gezegd: hoe weten we dat leerlingen betere resultaten halen in de vakles met Tumult lesmateriaal? Dat is een belangrijke vraag, maar niet zo gemakkelijk te beantwoorden…

Een van de manieren om resultaten inzichtelijk te maken, is door te meten.

Hoe kun je de resultaten meten?

1. Het rapport

Het meest voor de hand liggende meetsysteem is natuurlijk het rapport. Als leerlingen weten hoe ze de studievaardigheden in de vakles kunnen toepassen, gaan de cijfers doorgaans omhoog, als ze dat niet hebben geleerd niet. Tijdens de rapportbesprekingen kun je dus specifiek aandacht besteden aan de koppeling met de vaardigheden.

2. Toetsen

Een andere manier om erachter te komen of en in welke mate leerlingen iets hebben aan de vaardighedenlessen, is door aan een toets 1 of 2 vragen toe te voegen. Die vragen gaan niet over de stof, maar juist over hoe ze het leren (en het maken) van de toets hebben aangepakt. Koppel je de antwoorden aan het cijfer dat een leerling heeft behaald voor het inhoudelijke deel van de toets, dan kun je iets zeggen over het vaardighedenniveau van de betreffende leerling. Overigens is dit ook een mooie methode om erachter te komen welke vaardigheden een leerling nog moeilijk vindt.

3. De meesterproeven

De meesterproeven in het nieuwe lesmateriaal van Tumult zijn ook een goede manier om de voortgang van leerlingen te meten. Meesterproeven zijn opdrachten waarin leerlingen meerdere vaardigheden moeten gebruiken om de opdracht tot een goed eind te brengen. Tijdens de opdracht doorlopen ze meerdere stappen en moeten ze verschillende vaardigheden gebruiken. Tot slot beoordelen leerlingen zichzelf op die vaardigheden en vragen ze ook een docent en soms ook medeleerlingen om een beoordeling. De opdrachten zijn heel geschikt om bijvoorbeeld als portfolio te bewaren.

Benieuwd hoe zo’n meesterproef eruit ziet? Download hier een voorbeeld.

Wat kun je doen als de resultaten tegenvallen?

Vaardigheden aanleren is niet iets waar je ooit ‘klaar’ mee bent; je blijft je leven lang de vaardigheden ontwikkelen. Maar wat als blijkt dat een leerling niet voldoende over een vaardigheid beschikt? Bijvoorbeeld met als resultaat dat hij slechte cijfers scoort voor toetsen. Op zo’n moment is er bij de betreffende leerling waarschijnlijk behoefte aan extra ondersteuning. Dat kan op verschillende manieren:

1. Plan een steunuur in

In dit steunuur worden leerlingen die een bepaalde (studie)vaardigheid (nog) niet goed genoeg beheersen in groepjes bijgeschoold. Dit kan zowel in groepjes als individueel.

2. Vraag de mening van de leerlingen

Wat vinden leerlingen eigenlijk zelf van de vaardigheden die ze aanleren? Welke tips of trucs gebruiken ze zelf bij het maken van een werkstuk of het leren voor een toets? Vergeet hierbij ook niet om te vragen naar de manier waarop ze vaardigheden aangeleerd gekregen hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat jij als mentor het lastig vindt om de vaardigheden aan te leren. Niet gek, het sluit immers niet echt aan bij wat je tijdens je opleiding hebt geleerd. Feedback vragen aan de leerlingen kan interessante informatie opleveren. Gebruik de gegevens vervolgens om het vaardighedenonderwijs op school te verbeteren.

3. Maak er een echt vak van

Maak van de studievaardigheden een echt vak, gegeven door een docent studievaardigheden. Deze docent heeft optimale kennis over hoe je vaardigheden aanleert en weet ook wat de valkuilen zijn. Bovendien hebben leerlingen bij het zien van het woord ‘Mentorles’ op het rooster de verwachting dat het een uurtje praten wordt. Dat is niet per se erg, want er moeten natuurlijk regelmatig belangrijke dingen besproken worden, maar zorgt er wel voor dat leerlingen niet helemaal de juiste mindset hebben om zoiets belangrijks als vaardigheden aangeleerd te krijgen.

4. Betrek de vakdocenten

Vraag de vakdocenten om in hun les aandacht te besteden aan de (belangrijkste) studievaardigheden. De stappenplannen die Tumult bij elke studievaardigheid heeft ontwikkeld, zowel in woord als in handige instructievideo’s, zijn daarbij heel bruikbare tools. Deze stappenplannen zijn onderdeel van de nieuwe werkboeken.

5. Betrek de ouders bij het leerproces

Ook ouders zijn doorgaans heel blij met de Tumult stappenplannen. Daardoor weten ze zich gesterkt. Ze hoeven niet meer bang te zijn voor een reactie als: “Op school doen we dat heel anders!”. Door als school de stappenplannen dus ook voor ouders beschikbaar te maken, zorg je dat voor iedereen duidelijk is hoe een bepaalde vaardigheid aangeleerd wordt.

Wist je dat voor alle klanten gratis het abonnement ‘Tumult voor ouders’ beschikbaar is na login in Mijn Tumult? Hier vinden ze niet alleen de stappenplannen, maar ook handige formulieren, blogs en filmpjes.

6. Geef een cijfer of beoordeling

Beoordeel in hoeverre een leerling de belangrijkste studievaardigheden beheerst. Dat kan door middel van een cijfer op het rapport, maar beter is in mijn ogen, door een beschrijving, waaraan direct is gekoppeld wat er beter kan. Maak dit een standaard terugkerend onderdeel van het rapport.

Als leerlingen de belangrijkste studievaardigheden beheersen, is dat een win-win-win-situatie; voor de vakdocenten, de ouders en de leerling. Daarnaast wint ook de school, want een beter visitekaartje is voor een school nauwelijks denkbaar. Succes!

Print Friendly, PDF & Email