Autonomie, zingeving, meesterschap én vertrouwen: een project met 4 vwo

“Jullie mogen kiezen: of we doen komende weken de normale lessenreeks, of jullie mogen als klas zelf beslissen wat jullie komende weken gaan doen. Dat kost jullie meer werk, maar dat levert waarschijnlijk ook meer op.” Het is maandagochtend het derde lesuur, mijn 22 leerlingen uit vwo 4 zitten voor me. De keuze die ik

Teach like a Champion: werken aan karakter en vertrouwen

Ik zat in groep 6. Aan het eind van een middag gaf de meester de opdracht om in een toneelstuk te spelen dat we een leegstaand huis binnen gingen. We zaten allemaal vol spanning te kijken. De meester had de toneelspelers een hele mooie, ouderwetse sleutel meegegeven. We kenden de sleutel niet, maar na een