Tumult in schooljaar 20/21 #3: de mentor als spil

Het kwam al naar voren in de vorige blogs in deze serie: als mentor moet je heel wat ballen hooghouden! Als mentor ben je de spil in de begeleiding van de leerlingen. Een uitdagende taak! Niet voor niets gaven mentoren in ons mentorenonderzoek aan ‘meer tijd’ nodig te hebben (zie blog #2). In deze blog

Betere studieresultaten in de bovenbouw: studievaardigheden!

Ben jij mentor van klas 3 of 4? Dan is de kans groot dat er veel verschillen zijn in hoe jouw leerlingen plannen, hoe ze leren, hoe ze omgaan met informatie, hoe ze schrijven of presenteren, in hoe ze samenwerken en in hun studiehouding. Daarnaast blijken in de bovenbouw opeens leerlingen uit te vallen, die