Mythes en misverstanden over pubers #2: ze denken alleen maar aan zichzelf!

Klasgenoten storen, niet luisteren naar docenten en ouders, al een dag na de toets vragen of je het nu nóg niet hebt nagekeken ... Het lijkt soms wel of onze puberleerlingen alleen maar aan zichzelf denken! Toch zijn pubers niet zo op zichzelf gericht als we misschien denken. Hoe kunnen we daar als docenten gebruik

TEDxCorlaerCollegeED #4: de connectie tussen het brein, emoties en leren

Op 16 november 2016 organiseerde het Corlaer College in Nijkerk een TEDx Education: de TEDxCorlaerCollegeED. Een evenement dat deze school jaarlijks organiseert. Omdat wij veel samenwerken met het Corlaer College en zij werken met ons lesmateriaal, leek het ons interessant om langs te gaan bij deze editie van hun onderwijs TEDx. En we kwamen er volledig geïnspireerd

Handige tools #6: Inzicht in de sociale verhoudingen in je klas

Het is een bekend fenomeen: als laatste gekozen worden bij de gymles. In sommige groepen komt, bijvoorbeeld tijdens de gymles, duidelijk naar voren hoe de relaties binnen de groep liggen, maar onder de oppervlakte kunnen meer dingen spelen. Hoe zit het precies met de sociale verhoudingen in jouw (mentor)klas? Welke leerlingen zijn populair? Wie wordt

Meervoudige intelligenties in de praktijk #4: De interpersoonlijke intelligentie

Lekker kletsen tijdens de les, constant communiceren via de smartphone, gekke bekken trekken… Bijna alle leerlingen lijken deze intelligentie sterk ontwikkeld te hebben: de interpersoonlijke intelligentie. Maak van de nood een deugd en gebruik deze sterk ontwikkelde intelligentie om je lesdoelen te bereiken (en om deze intelligentie verder te ontplooien). Want communiceren met elkaar is

Sociaal-emotionele vaardigheden, waarom?

Eerder deze week stuurde Tumult een nieuwsbrief uit over pubers en het omgaan met emoties. Er is binnen het onderwijs steeds meer aandacht voor dergelijke ‘softe’ onderwerpen: leren leren en leren leven. In deze blog zal ik kort omschrijven waarom de aandacht voor een van die onderwerpen, sociaal-emotionele ontwikkeling, zo belangrijk is. Jason Rogers