Mythes en misverstanden over pubers #2: ze denken alleen maar aan zichzelf!

Klasgenoten storen, niet luisteren naar docenten en ouders, al een dag na de toets vragen of je het nu nóg niet hebt nagekeken ... Het lijkt soms wel of onze puberleerlingen alleen maar aan zichzelf denken! Toch zijn pubers niet zo op zichzelf gericht als we misschien denken. Hoe kunnen we daar als docenten gebruik

Sociaal-emotionele ontwikkeling: waarom en hoe?

Door de manier waarop het Nederlandse onderwijssysteem is opgebouwd, blijven de cognitieve niveauverschillen in een klas beperkt. Natuurlijk is altijd sprake van verschillen, maar die zijn minder groot dan wanneer je een vwo-leerling en een leerling uit een vmbo-kader klas bij elkaar zet. Toch kan ook in een homogene gestructureerde klas sprake zijn van grote