Het toepassen van ‘Flipping the Classroom’ is eenvoudiger dan je zou verwachten. In onderstaand vijfstappenplan laat ik zien hoe gemakkelijk het is om dit principe toe te passen. Je kunt er bij wijze van spreken morgen al mee beginnen! Dit stappenplan is verre van volledig en mist enige verdieping, maar de bedoeling is dan ook dat je direct aan de slag kunt zodra je deze blog hebt gelezen.

‘Flippen’ in 5 stappen

Foto: zenobia_joy

Stap 1: Lesplan
Allereerst is het (net als bij ‘gewone’ lessen) van belang dat het doel van je lessenreeks helder is. In welke klas wil je flippen, wat wil je jouw leerlingen leren en met welk materiaal wil je dat gaan doen? Hoe helderder je deze vragen kan beantwoorden, hoe makkelijker het wordt. Aan de hand van deze vragen ga je kijken of Flipping the Classroom voor jouw lessenreeks een geschikt middel is.

Stap 2: Video zoeken
De tweede stap is het zoeken naar geschikte video’s bij je lessen. Deze video’s kan je vinden via YouTube, Vimeo, TeacherTube, TEDeduction en verzamelsites zoals huiswerk.tv. Zorg ervoor dat je de url-link kopieert en deze via bijvoorbeeld de Eletronische Leeromgeving, mail, Twitter, Facebook of WhatsApp met leerlingen deelt. Handige YouTube-kanalen voor bepaalde vakken zijn: Nederlands, Engels, Duits, Frans, Klassieke talen, geschiedenis, aardrijkskunde, economie, wiskunde, scheikunde, natuurkunde en biologie.

Ben je niet tevreden over de kwaliteit van de video’s, of sluit het niet aan bij jouw methode of inzichten? Laat je hier niet door tegenhouden; zie het als een uitdaging zelf video’s te maken! Heel moeilijk hoeft dat echt niet te zijn. Het komt er heel kort op neer: gebruik een Powerpoint of Prezi; film deze door middel van een schermopname-tool (Screenr of Screencast-o-matic) terwijl je in de microfoon uitleg geeft; upload het bestand naar YouTube en deel de link met je leerlingen. Zo simpel is het!

Stap 3: ‘Controle’
De vraag die mij vaak wordt gesteld, is hoe je nu zeker weet dat leerlingen je video bekijken? Daar zijn een aantal trucjes voor. Laat leerlingen bijvoorbeeld aantekeningen maken, zodat ze die aan het begin van je les kunnen laten zien. Vind je deze manier wat ouderwets, gebruik dan bijvoorbeeld GoogleForms, Educanon, Edpuzzle of de leerpaden van Spons om te zien of leerlingen de video hebben begrepen en bekeken. Met GoogleForms kan je een quiz/enquête koppelen aan je video, waarbij leerlingen na het zien van de video een aantal vragen beantwoorden. Met Educanon of Edpuzzle kan je in de video vragen zetten. Leerlingen kunnen pas verder gaan met kijken als ze de vraag hebben beantwoord. Het grootste voordeel hiervan is dat jij de resultaten op een presenteerblaadje krijgt aangeboden. Met Spons kun je een leerpad voor je leerlingen maken (zoals dit leerpad over Flipping the Classroom). Ze doorlopen dan precies het traject dat jij wilt. Je hebt de mogelijkheid om verschillende soorten vragen te stellen, websites aan te prijzen en je krijgt direct inzicht in de gegeven antwoorden. Je maakt dus letterlijk een ‘leerpad’ voor je leerlingen.

Stap 4: In de les
De vierde stap is de belangrijkste! Je houdt in je lessen tijd over doordat je niet de hele instructie van twintig minuten hoeft te geven. Zorg ervoor dat je die twintig extra minuten goed benut door activerende didactiek te gebruiken. Stap uit je comfort zone en bedenk een aantal prikkelende, leuke werkvormen die gerelateerd zijn aan de video die je hebt uitgekozen. Bedenk daarbij dat afwisseling het toverwoord is. Je lessenreeks wordt extra aantrekkelijk als je elke les een andere werkvorm kan toepassen, waarbij alle leerlingen (met verschillende leerstijlen) worden geprikkeld. Je kan aansluiten op de actualiteit en op de beleveniswereld van leerlingen. Gebruik apps die in jouw lessenreeks voor verdieping kunnen zorgen. Denk in mogelijkheden, in plaats van wat niet kan. Vertrouw leerlingen en ontdek wat er gebeurt.

Stap 5: Differentiëren
Flipping the Classroom is een ideaal middel om te differentiëren in je lessen. Laat leerlingen voor de les een testje maken zoals in stap 3 is uitgelegd. Aan de hand van die resultaten kan je leerlingen veel beter begeleiden in de les. Maak van tevoren groepjes waarbij je zwakkere leerlingen extra uitleg geeft, terwijl de sterke leerlingen een eigen opdracht maken of verzinnen. Ook tijdens de les kan je differentiëren door Socrative of Kahoot te gebruiken. Aan de hand van die uitkomsten geef je bepaalde opdrachten aan de leerling. Zorg ervoor dat leerlingen die de stof al goed begrijpen, worden beloond door ze minder ‘standaard’ opdrachten te laten maken. Dit stimuleert niet alleen de ‘zwakkere’ leerling goed zijn best te doen, het geeft de ‘sterkere’ leerling een goed gevoel als ze iets speciaals met de lesstof mogen doen. Ik laat de sterkere leerling bijvoorbeeld zelf een socrative-quiz maken die aan het eind van de les wordt afgenomen.

Vijf makkelijke stappen die ervoor zorgen dat leerlingen meer gemotiveerd zijn en de lesstof beter zullen begrijpen. Voor alles geldt: oefening baart kunst. Je zal merken dat dit principe vrij eenvoudig toe te passen is, als je eenmaal een lessenreeks hebt geflipt.

Zet hem op, veel plezier en laat via een reactie weten wat jouw bevindingen zijn!

Print Friendly, PDF & Email