Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel en de informatiestroom neemt dagelijks toe. Om daarmee goed om te kunnen gaan, zijn vaardigheden anno 2017 cruciaal. Met Tumult, Edutrainers en Spons zijn we dagelijks bezig met het stimuleren van ieders vaardigheden.

Ook in het schooljaar 2017-2018 gaan we vol voor ‘vaardige mensen’, zodat leerlingen zich voluit kunnen ontwikkelen (Tumult), leraren de beste lessen kunnen geven (Edutrainers) en professionals het beste halen uit hun carrière (Spons).

Het toenemende belang van vaardigheden sluit aan bij de continue ontwikkeling van de mensheid. Ongeveer 250.000 jaar geleden ontstond de homo sapiens, oftewel de denkende moderne mens. Veel later, in 1938, beschreef de historicus Johan Huizinga de spelende mens: de homo ludens. En relatief kort daarna, vanaf de 21e eeuw, werden mensen steeds vaardiger – en daardoor steeds beter in staat om goed om te gaan met alle informatie en technologie.

Homo sapiens

De homo sapiens ontstond naar schatting tussen de 200.000 en 300.000 jaar geleden. Deze mensensoort bleek licht en kon zich daardoor snel voortbewegen, had een flinke herseninhoud en vertoonde ‘modern gedrag’. Anders dan andere mensensoorten is de homo sapiens in staat tot behoorlijk ontwikkeld sociaal gedrag, tot het plannen van activiteiten, tot creatief zijn en gebruikt hij symbolen en rituelen. Een van de belangrijkste kenmerken van de homo sapiens is dat hij in staat is zich te ontwikkelen en om te gaan met veranderende omstandigheden.

Van de denkende mens naar de vaardige mens

Homo ludens

De historicus Johan Huizinga ging een stap verder en beschreef in 1938 het mensbeeld van de spelende mens, de ‘homo ludens’. Volgens hem is de mens namelijk vooral een spelend wezen, en spelen is cruciaal voor de ontwikkeling van cultuur en samenleving.

Spelen doorbreekt grenzen en maakt alles mogelijk. Het spelen en het spel als essentieel te beschouwen en te stimuleren maakt mensen menselijk. Door te spelen stimuleer je creativiteit en ontstaan er nieuwe dingen. Hoewel het soms prutsen lijkt, ontstaan veel waardevolle ideeën tijdens ‘spelend gepruts’.

Van de denkende mens naar de vaardigde mens spelen

Vaardige mens

Als je beseft dat internet pas een jaar of 25 gebruikt wordt, dat 10 jaar geleden het gebruik van de laptop pas op gang kwam, en dat de smartphone sinds 2010 wordt gebruikt, krijg je een beeld van de snelheid waarmee de wereld zich ontwikkelt. Wat betekent dat voor mensen? De homo sapiens overleefde als enige mensensoort, doordat hij kon en kan omgaan met veranderingen. Nu de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen is het cruciaal om vaardigheden te beheersen.

Op welke manieren stimuleren wij anderen hun steeds belangrijker wordende vaardigheden te ontwikkelen? Een paar voorbeelden. Een internationale winkelketen had 900 Europese winkelmanagers die vaardig moesten worden in het werken met een nieuw medewerkersmanagementprogramma. Met Spons hebben wij een oplossing geboden door instructiefilmpjes in een online platform te maken. Ook op scholen is er veel behoefte aan het verbeteren van vaardigheden. Daarom helpen we leraren bij het (samen)werken en lesgeven met Office 365, in the cloud zegmaar. En natuurlijk moeten ook leerlingen leren omgaan met de ongekende informatiestromen van nu. Hoe je informatievaardig wordt leer je met de abonnementen van Tumult. Want zoals gezegd: wij gaan voor vaardige mensen!

Van de denkende mens naar de vaardige mens vaardig

 

Print Friendly, PDF & Email