We merken dat nog best wat scholen niet volledig voldoen aan de privacywet die sinds mei 2018 van kracht is – net zoals vele andere organisaties. Er zijn ook wel wat to do’s af te vinken: een functionaris gegevensbescherming (FG) aanstellen, een overzicht maken van de persoonsgegevens die worden verzameld, enzovoort. Daarnaast moeten leraren en andere medewerkers daadwerkelijk bewuster omgaan met persoonsgegevens. De nieuwe privacywet heet niet voor niets Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dat bewustwordingsproces vergt aandacht. Hoe kun je medewerkers ondersteunen in het privacyproof werken?

Zorg voor huisregels rond privacy

Misschien heb je het al op je to-dolijst: huisregels opstellen. Deze kunnen een handig handvat vormen voor je collega’s. Zorg dat ze zo simpel mogelijk zijn omgeschreven en wees vooral praktisch. Als je collega’s ze af en toe zien, zullen ze bepaalde stappen onthouden en weten ze weer: oh ja, daar moet ik aan denken.

Een greep uit onze eigen huisregels:

  • Je gebruikersnaam en wachtwoord zijn persoonlijk; leen deze nooit uit.
  • Kies een veilig wachtwoord dat minimaal een (hoofd)letter, cijfers en een speciaal symbool bevat.
  • Sla nooit wachtwoorden op, zeker niet op een device dat ook door anderen wordt gebruikt.
  • Log uit en sluit je computer volledig af als je er langer dan 30 minuten van wegblijft.
  • Bedenk wie er met je mee kan kijken naar het beeldscherm of naar het document als daarop informatie over iemand staat.
  • Neem je documenten meteen mee na gebruik van printer, kopieermachine of fax; laat ze er niet liggen.
  • Berg vertrouwelijke papieren of opslagmedia op in een afgesloten kast of ruimte.

En zo zijn er natuurlijk veel meer huisregels te bedenken. Je kunt ze categoriseren onder bepaalde ‘hoofdrichtlijnen’, bijvoorbeeld ‘ga bewust om met toegang’ of ‘let op wat je deelt over iemand’.

Maak de huisregels zichtbaar

Welke privacyregels zijn voor jullie het belangrijkst? Het kan handig zijn om de tien belangrijkste punten te printen op een poster en deze op te hangen in de docentenkamer en de afdelingsgangen, bijvoorbeeld. Of maak verschillende posters: op elke poster staat dan een andere regel. Je kunt ze dan afwisselen of dit in combinatie doen met de poster met tien punten.

Werk aan privacybewustwording

Privacyproof werken en lesgeven begint met bewustwording. Organiseer bijvoorbeeld een voorlichting of training. Wij hebben zelf een sessie gehad en onze medewerkers één of meerdere AVG leerblokken van Edutrainers laten doen. Daardoor kwamen de vragen ook los: wat mag wel en wat niet? Als er vragen over worden gesteld, betekent dat dat medewerkers zich al een stuk bewuster zijn van waar ze rekening mee moeten houden. Een sessie na de training kan dus ook fijn zijn; er is dan ruimte voor vragen en om ervaringen worden uitgewisseld.

Lees ook De AVG in de praktijk: hoe zorg je voor privacybewust werken op school?

Onderstreep het belang van de AVG voor leerlingen

Schoolmedewerkers hebben te maken met allerlei gevoelig informatie over leerlingen – die wil je beschermen. Leerlingen bewust leren omgaan met hun gegevens is daarom ook heel nuttig. Denk bijvoorbeeld aan alle accounts die ze aanmaken op social media of om spelletjes te doen. Weten ze wat er met hun gegevens gebeurt? De leerblokken AVG van Edutrainers bevat lessen en lesideeën om hier aandacht aan te besteden in de klas.

Print Friendly, PDF & Email