Met allerlei gevoelige informatie over leerlingen die op scholen wordt uitgewisseld, ligt een datalek continu op de loer. Hoe zorg je ervoor dat alle medewerkers bewust en veilig omgaan met de gegevens van anderen? Een belangrijke vraag om te beantwoorden. En sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht is, is die bewustwording voor scholen ook een vereiste om aan de wetgeving te voldoen. Hoe pakken scholen dat aan? We vroegen het aan Berrie Lommers, die voor RSG Lingecollege verantwoordelijk is voor ondersteunende diensten en er het traject leidt om aan de AVG te voldoen.

Wat heeft het Lingecollege gedaan om medewerkers privacybewust te laten werken?

“We hebben er een aantal keer energie in gestoken, maar het is denk ik nooit genoeg. Eind mei is de AVG van kracht geworden. In de aanloop daarnaartoe hebben we een aantal keer aan voorlichting gedaan.

“Maar 25 mei was in de beleving van een aantal medewerkers toch een soort trigger. Het is ook wel menselijk om zaken die nog niet spelen een beetje voor je uit te schuiven. Kort voor 25 mei werd er in de media ook veel aandacht aan besteed. Je kon er niet omheen. Pas daarna kwamen veel vragen en opmerkingen los. En toen zijn wij tot de conclusie gekomen: het is toch raadzaam om er ook op een andere manier aandacht aan te besteden. En die andere manier is jullie training geworden.”

Hoe ben je tot de keuze gekomen om de e-learningmodule AVG – iedere leraar privacyproof ervoor in te zetten? Welke eisen stelde je aan een oplossing?

“Ik was op zoek naar een eenvoudige training of iets soortgelijks. Iets dat ik op een gemakkelijke wijze kon inzetten, vooral voor de bewustwording van de betrokkenen. AVG is toch een vrij abstract begrip. Iedereen heeft er wel een beeld bij, maar vaak maar zeer ten dele. Dus ik was op zoek naar iets dat medewerkers in hun eigen tijd en tempo kunnen doen, dat ze niet al te veel tijd zou kosten en zeker ook niet een saai droog verhaal is. Ik heb wat voorbeelden daarvan bekeken en ben uiteindelijk ook bij jullie terechtgekomen. Ik vond dat het meest bieden op dit gebied. Ik heb zelf de training gedaan en dat beviel mij zo goed dat ik besloten heb om dat in de school uit te rollen.”

Alleen voor docenten of ook voor ander personeel?

“Niet alleen voor docenten. Ik was op zoek naar iets dat voor alle medewerkers bruikbaar is. En toen ik zelf de training had doorlopen vond ik die ook zeer bruikbaar voor onderwijsondersteunend personeel.”

Je ontvangt rapportages om de voortgang te volgen. Was dat al een van jouw wensen in je zoektocht naar een oplossing?

“Jawel, want we hebben als eis gesteld dat iedereen de training op 1 september gevolgd moet hebben. Met die rapportages doe ik niet zoveel anders dan kijken: wie heeft de training doorlopen en wie heeft dus recht op het bijbehorende certificaat.”

Hoe hebben jullie de e-learningmodule aangeboden aan collega’s?

“Dat is eigenlijk vrij formeel gegaan, uit naam van het MT. Dat is ook wel gedaan om er enige druk op te leggen. Je moet een aantal zaken aanpassen. En sommige zijn vanzelfsprekend en eenvoudig door te voeren, andere zaken zijn wat lastiger. Wij willen de medewerkers daarin zo veel mogelijk ondersteunen. En wij zien kennis vergaren over de AVG als een van de middelen daarbij. Zo hebben wij het ook gepresenteerd.”

Welk effect zie je in de school?

“Door deze training is het onderwerp meer gaan leven. Met heeft het erover met elkaar. Eerst overheerste het gevoel dat heel veel niet meer mag. Dat leidt tot hulpeloosheid: hoe moet dat in het vervolg? Maar met een helpende hand van de school en door het met elkaar erover te hebben en door het volgen van jullie training komt men daar uiteindelijk wel uit.”

Heb jij nog advies aan andere scholen?

“De AVG roept in het begin heel veel vragen op: ‘Ik was altijd gewend om een Whatsapp-groep te hebben met mijn leerlingen, om foto’s te maken op kamp en om die op de website te plaatsen. Wat mag er nog wel, wat mag er niet?’ Je merkt dat we met elkaar in een kramp zijn geschoten en denken dat bijna niets meer mag. Wat dat betreft hebben wij wel een goede FG. Die relativeert dat wel. Er is meer mogelijk dan je als leek op voorhand dacht. Dat is toch een belangrijk ding dat ik wel mee zou willen geven: niet te veel in een kramp schieten. Om te zorgen dat mensen niet in een kramp schieten is kennisbevordering natuurlijk een heel belangrijke. En nogmaals, jullie training vind ik daarvoor een zeer geschikte.”

Wil je meer weten over manieren om leraren en andere schoolmedewerkers privacybewust te maken? Kijk op onze Academy voor het aanbod of neem contact met ons op. Mail naar info@tumultgroep.nl of bel naar 020 – 716 38 07.

Print Friendly, PDF & Email