Paarse Vrijdag. Wel eens van gehoord? Deze dag staat in het teken van seksuele diversiteit. De Paarse Vrijdag Krant maakt deze dag toegankelijk voor het onderwijs en streeft er zo naar dat iedereen zich veilig en thuis voelt op school. In deze krant staan bijvoorbeeld portretten van leerlingen met aandacht voor hun seksuele identiteit en tips om samen te werken aan een positieve sfeer op school. Met de lesbrief Wie ben jij … in de klas? van Tumult geef je hier als docent een actieve en leuke les bij: kunnen en durven jouw leerlingen zichzelf te zijn op school? In deze blog wat uitbreidingsideeën en meer informatie over de Paarse Vrijdag Krant.

Actie aan de hand van de lesbrief

Uit de lesbrief blijkt in welke categorieën leerlingen zich geaccepteerd en veilig voelen op school en in welke minder. Categorieën zijn bijvoorbeeld uiterlijk, liefde en thuissituatie. Naast dat er actie wordt ondernomen in de klas om de slecht scorende categorieën beter te krijgen, kun je de situatie ook op schoolniveau bekijken. Wellicht is de uitkomst van de lesbrief goede input voor een mentoraatvergadering.

Terugkomen op de to-do list

Aan het eind van de les is er een to-do list waarmee jullie als klas aan de slag gaan. Spreek met de klas af wanneer jullie hierop terugkomen. Hoe gaat het met de to do’s? Werkt het, durven jouw leerlingen meer zichzelf te zijn? En welke ideeën waren er nog meer om de sfeer te verbeteren? Misschien kunnen er na een poosje nieuwe to do’s op de lijst. Zo wordt de omgeving elke dag een beetje beter!

Filosoferen aan de hand van de lesbrief

Aan het einde van de les wordt heel praktisch gekeken naar hoe iedereen (nog) meer zichzelf kan zijn op school. Wil je dit inleiden? Besteed dan een les vóór deze Tumult-les aan het filosoferen over ‘de perfecte school’. Hoe ziet het onderwijs eruit? Hoe voel je je op deze school? Hoe komt het dat de sfeer zo goed is?

Portretten maken

De lesbrief is gemaakt naar aanleiding van de portretten uit de Paarse Vrijdag Krant (PVK). Een mooie aanvullende les kan bestaan uit het werkelijk maken van portretten. De leerlingen kunnen een stuk over elkaar of zichzelf schrijven, zoals in de PVK. Laat ze elkaar interviewen bijvoorbeeld. Een andere vorm is het maken van een collage met foto’s en woorden – denk aan headlines om een beetje in de artikelsfeer te blijven – die bij de leerlingen passen. Dit kan bijvoorbeeld met de tool Canva of in een Padlet.

De Paarse Vrijdag Krant

Deze Tumult-lesbrief is gebaseerd op de portretten van leerlingen in de Paarse Vrijdag Krant (PVK). De Paarse Vrijdag Krant helpt leerlingen en leraren om over seksuele diversiteit in gesprek te gaan op Paarse Vrijdag. Daarnaast geeft het veel extra informatie over allerlei dingen die met seksuele diversiteit te maken hebben. Wat is het eigenlijk? Is er seksuele diversiteit binnen bijvoorbeeld … Defensie? Hoe zorg je samen voor een school waar seksuele diversiteit helemaal ok is? Kijk voor meer informatie op www.paarsevrijdagkrant.nl.

Veel plezier en succes weer met deze lesbrief!

Print Friendly, PDF & Email