In veel gezinnen is de overstap naar de brugklas een kantelpunt. Vanaf dat moment krijgt een kind meer zelfstandigheid, maar vaak ook meer verantwoordelijkheden! Nuttig dus, om met leerlingen vooruit te kijken naar deze veranderingen op het thuisfront. Dat kan met de kant-en-klare lesbrief Do it yourself! Wil je de les uitbreiden? Gebruik deze tips! 

Lieve …, volgend jaar …

De leerlingen schrijven een brief aan hun ouders/opvoeders. Wat verwachten ze dat er thuis gaat veranderen, hoe gaan ze zich gedragen tijdens en na deze veranderingen, waarin willen ze groeien? Laat ouders/opvoeders hier eventueel aan meedoen, door ook een brief te schrijven. De brieven zijn een mooie leidraad voor een afsluitend oudergesprek: samen met ouders/opvoeders en de leerling sluit je een fase af en kijk je vooruit naar volgend jaar.

Dubbelportret

In de les maken de leerlingen een schets van de huidige situatie en de verwachte toekomstige situatie. Besteed extra aandacht aan deze tekeningen door ze groter te laten uitwerken met ander teken- of schildermateriaal.

In de spiegel

De leerlingen bekijken zichzelf uitgebreid in de spiegel. Vervolgens maken ze een zelfportret (je kunt ook van elke leerling een close-up van het gezicht uitprinten op A4) en gaan ze zichzelf daarin aanpassen. Hoe denken ze dat ze gaan veranderen de komende jaren? Gaat hun beugel eruit, krijgen ze een bril, misschien een andere haarkleur?

Economische zaken

Een eerste pinpas, meer zakgeld, kleedgeld; wanneer een kind zulke dingen krijgt verschilt per gezin, maar voor de meeste leerlingen begint de weg naar financiële zelfstandigheid op de middelbare school. Mooi om daar al eens aandacht aan te besteden! Hoeveel geld krijgen ze binnen, wat geven ze uit, wat wíllen ze uitgeven? Welke bijbaantjes kun je vanaf welke leeftijd doen? Zie ook scholieren.nibud.nl voor allerlei praktische tips, feiten en weetjes.

Hoe kijk jij met je leerlingen vooruit naar hun leven op het voortgezet onderwijs? Stuur me een mail via suzanneheuvelmans@tumultgroep.nl of laat een reactie achter onder deze blog.

Print Friendly, PDF & Email