Dit schooljaar hebben de eerste scholen met Tumult op de basisschool gewerkt. Waarom kozen deze scholen voor het lesmateriaal van Tumult en hoe bevalt het werken ermee? En vanuit welke visie op vaardigheden doen ze dit? We besloten dat te vragen aan Peter Smit van obs De Peppel en Rogier van Dijk van obs De Kei.

Waarom werken jullie met Tumult op de basisschool?

Rogier: “We merkten dat leerlingen vaardigheden tekort kwamen als ze naar het vo gingen.”

Peter: “Teamleiders en docenten uit het voortgezet onderwijs gaven ons terug dat het plannen en organiseren soms moeizaam gaat. Dat ligt gedeeltelijk aan de leeftijd van de leerlingen, maar ook aan het aanbod op de basisschool.”

Rogier: “Ook ouders horen we erover, die merken dat op het moment dat hun kinderen in de brugklas thuiskomen met huiswerk en tekortkomen in hun vaardigheden. Daar wilden we in het voortraject in groep 7 en 8 iets aan doen, om ze beter voorbereid de overstap te laten maken.”

Peter: “We gebruiken dit materiaal omdat het heel aansprekend is, het ziet er mooi uit en de onderwerpen zijn pakkend en betekenisvol voor de kinderen. Daarnaast is het concreet toepasbaar op de andere vakken.”

Rogier: “De leerlijnen zitten ook goed in elkaar. Omdat de vo-scholen met hetzelfde materiaal werken, creëer je een doorgaande lijn.”

Waarom vinden jullie het aanleren van vaardigheden zo belangrijk?

Rogier: “Het is de basis, de essentie om je levenslang te blijven ontwikkelen. Met vaardigheden ben je daar makkelijker toe in staat. We leren ze geen trucje om de middelbare school door te komen, maar geven ze handvatten voor de rest van hun leven.”

Peter: “Vaardigheden zijn de basis voor kennisoverdracht, voor kennisopname.”

Rogier van Dijk

Wat zijn volgens jullie de belangrijkste vaardigheden?

Peter: “Het samen problemen kunnen oplossen en daarbij onderscheid kunnen maken tussen waarheid en niet-waarheid, dus kritisch denken. Kinderen moeten van jongs af aan leren dat ze moeten achterhalen wat waar is en niet uitgaan van aannames.”

Rogier: “Je moet in de grote brij van meningen en informatie afwegen wat toepasbaar en bruikbaar is. Wat is mijn waarheid? En daarbij een flexibiliteit inbouwen, zodat je kunt zeggen: goh, ik dacht er eerst zo over, maar na alles bekeken te hebben en met mensen gesproken te hebben denk ik er nu anders over.”

Peter: “Ja, zodat je niet vanuit vooroordelen je mening vormt. Creativiteit vind ik ook belangrijk. En natuurlijk je computervaardigheden: programmeren, maar ook hoe je met de computer aan de gang kunt.”

Rogier: “Ja, het vinden van informatie: hoe weeg je af of de gevonden informatie klopt of niet? Zeker in deze tijd waarin van alles op internet wordt gezet. De beste conclusie is dat ze allemaal samenvallen. Je hebt alle vaardigheden nodig om je leven lang te kunnen leren.”

Peter: “En om goed voorbereid te zijn op de toekomst. Als je ervan uitgaat dat 85 procent van de kinderen die nu op de basisschool zitten, later werk gaat doen dat nu nog niet bestaat, dan denk ik dat we daar wel iets mee moeten. Met onze supercomputer Watson is alle kennis toch al ergens voor handen, dus vaardigheden zijn zeker belangrijk.”

Peter Smit

Jullie werken nu bijna een jaar met het lesmateriaal. Hoe zetten jullie het in? Wat zijn jullie ervaringen?

Rogier: “Het boek is mooi om een basis te leggen en de inhoud ‘bespreekbaar’ te maken. Vervolgens maak je de transfer naar je reguliere werk, en bed je het daar in. We gebruiken het dus niet als losse methode ernaast. Je kunt er steeds naar verwijzen en het is mooi als kinderen het zelf gaan toepassen. Ik denk dat daar de kracht zit, in plaats van ‘oh, er komt weer wat bij’. Dan is het werkdrukverhogend en heb je geen ruimte in je rooster. Op het moment dat je het integreert in wat je toch al doet, creëer je geen extra druk voor jezelf en de kinderen.”

Zien jullie al resultaat in deze korte periode?

Peter: “Nee nog niet, dat moet groeien. Het is nu vooral kennismaken met de materialen: hoe pas je ze toe in je lessen, hoe zorg je voor toegevoegde waarde? Maar ik zie goed voor me dat er een doorlopende leerlijn in de school ontstaat. Vanaf de kleuters tot in het voortgezet onderwijs. Dat moet groeien. De stappenplannen zijn mooi materiaal om de basis daarvoor mee neer te zetten.”

Wat vinden jullie van het lesmateriaal?

Peter: “Als leerkracht word je steeds meer coach dan kennisoverdrager. Het lesmateriaal is mooi materiaal om dat te ondersteunen. Die nieuwe rol is wennen en zoeken, omdat de vraag belangrijker is geworden dan het antwoord.”

Rogier: “Ook de weg naar het antwoord toe. Als wij een thuisopdracht opgeven, dan gaat het werkboek mee naar huis. De leerlingen gaan dan met hun ouders in gesprek en bekijken wat ze hebben gemaakt. Zo betrek je ouders er wat meer bij. Dat kan nog wel beter misschien, maar dit is een eerste stap.”

Rogier: “Het werkboek ziet er gewoon heel uitnodigend uit, niet weer het zoveelste werkboekje. Je kunt makkelijk instappen en ik denk dat je de kinderen snel mee hebt omdat de lay-out er goed uitziet en de inhoud goed is. De leerkracht kan met het boek in handen gewoon van start gaan, je hebt geen uitgebreide handleiding nodig.”

Heb je vragen aan Peter en Rogier? Of wil je delen hoe jij het aanleren van vaardigheden aanpakt? Laat een reactie achter onder deze blog. Meer weten naar Tumult op de basisschool? Bekijk het abonnement  of lees de blogs erover.

Print Friendly, PDF & Email