Hoe staat het eigenlijk met onze eigen vaardigheden? Een logische vraag voor ons als specialisten op het gebied van ‘een leven lang vaardig’. En bovendien een vraag die aansluit bij onze ontwikkellijnen zoals ik die beschreef in deze blog over onze toekomstplannen. We bedachten een tumultueuze werkvorm om te kijken naar onze eigen vaardigheden. Welke werkvorm hebben we gebruikt? En wat kwam eruit?

Op dinsdagmiddag 25 september begonnen negen Tumult’ers met een korte staande introductie. We verdeelden ons in drie teams. Elk team kreeg een envelop met tien euro én een opdracht. Onderdeel van die opdracht was om naar buiten te gaan en een ijsje te kopen – het was toen nog mooi weer –  en om een aantal vragen met teamgenoten te bespreken en te beantwoorden. De vragen verschilden per team.

Team 1:

  • In welke drie vaardigheden blink ik uit?
  • Welke drie vaardigheden zou ik beter willen beheersen en waarom?

Team 2:

  • Denk aan een situatie die je moeilijk/uitdagend/lastig vond.
  • Bespreek met je groepsgenoten welke vaardigheden je toen nodig had. Deze kunnen ook vaardigheden zijn die je toen niet zo goed beheerste.
  • Bespreek met je groepje waarom die vaardigheden toen belangrijk waren geweest.

Team 3:

  • Welke drie vaardigheden zijn het belangrijkst voor mensen die 25 jaar oud zijn?
  • Welke drie vaardigheden zijn het belangrijkst voor mensen die 55 jaar oud zijn?
  • Welke drie vaardigheden zijn het belangrijkst voor mensen die 70 jaar oud zijn?

Het is prettig om even naar buiten te gaan en tijdens een wandeling met elkaar te praten en te brainstormen: het stimuleert de hersenen en praat makkelijker. We gebruikten post-its om de uitkomsten op te schrijven.

Tumult en Edutrainers op weg naar 2020 #2: hoe vaardig zijn we zelf eigenlijk? Uitblinkers en te ontwikkelen

Uitblinkers en te ontwikkelen

Bij team 1 kwamen als uitblinkende vaardigheden naar voren: leren/ontwikkelen, reflecteren, observeren, zowel totaalbeeld als details zien, kernachtig formuleren, grote lijnen zien, verbinden en activeren. En wat wilde team 1 beter onder de knie krijgen? Taakgerichter werken, verdiepen in details, bedachtzaam zijn, beslissingen nemen, conflicten aangaan, meer vertrouwen op zichzelf en spontaan zijn.

Verschillende leeftijden, verschillende vaardigheden

De drie belangrijkste vaardigheden voor 25-jarigen zijn volgens team 3: omgaan met verwachtingen (van omgeving en van zichzelf), strategisch kiezen/plannen/vooruitkijken, omgaan met tegenslag. Voor 55-jarigen: aandacht voor gezondheid, onderhouden van netwerk/relaties benutten en geestelijke flexibiliteit. En voor 70-jarigen: openstaan voor nieuwe ideeën, zelfvertrouwen, digitale vaardigheden. Dat laatste met vooral een praktische insteek, denk aan internetbankieren, online winkelen, belastingaangifte. Wat bleek was dat de belangrijkste vaardigheid voor alle leeftijden zelfstandig zijn was! Hoe die zelfstandigheid eruitziet, verschilt wel per levensfase. Zit je in een bepaalde levensfase, dan deel je veel van dezelfde vaardigheden en behoeftes als anderen in die levensfase.

Eén situatie, meerdere vaardigheden

Team 2 bleek dus heel interessant, juist omdat we vaststellen dat je per situatie behoefte hebt om een bepaalde vaardigheid onder de knie te hebben of te krijgen. Een van de Tumult’ers was na zijn studie een tijdje werkeloos en daar hoorden vaardigheden bij zoals jezelf motiveren, aansporen en doorzetten. Een andere Tumult’er kreeg in een keer veel leidinggevende taken die vroegen om vaardigheden als delegeren, aansturen, grenzen bewaken, duidelijk zijn, (durven) praten/durven delen. Voor een collega die steeds meer last kreeg van autovrees lag de oplossing in het behalen van het motorrijbewijs. Hierbij kwamen de vaardigheden om angst te overwinnen en controle los te laten ter sprake, die ook een rol spelen bij nieuw vaderschap.

We kregen zo op deze middag een beeld van een enorme diversiteit aan vaardigheden die mensen in specifieke situaties nodig hebben. En het begon te kriebelen: wat zouden we graag ons aanbod aan materiaal vergroten, zodat we iedereen precies op het moment dat het nodig is de juiste vaardigheid kunnen aanleren!

Welke vaardigheden zie jij nog niet voorbijkomen maar horen volgens jou zeker ook bij een ‘leven lang vaardig’? Laat het ons weten en mail naar hanswendel@tumultgroep! Je mag natuurlijk ook een reactie hieronder achterlaten.

Print Friendly, PDF & Email