Ik werd direct vrolijk van de blogs over vernieuwingsschool Spinoza21first; wat een originele, uitdagende werkwijze en verfrissende visie op leren! Na het lezen van de blogs sprak ik een medewerker van Maya Universe Academy, een vernieuwende scholengemeenschap in Nepal. Wat me opviel is dat de initiatiefnemers in beide gevallen streven naar een grote verandering en dat beiden geloven dat er kleine stappen nodig zijn om de grote te kunnen zetten. Maya Universe Academy zet deze stappen op haar eigen manier, in samenwerking met mensen van over de hele wereld. Hoe? Dat vertel ik je in deze blog!

Allereerst: hoe zit het onderwijs in Nepal eigenlijk in elkaar?

Het verschil in kwaliteit tussen publiek en privaat onderwijs is in Nepal enorm groot. Ongeveer een kwart van de leerlingen in het publieke onderwijs haalt het School Leaving Certificate, vergelijkbaar met het Nederlandse eindexamen. In het privaat onderwijs is dit zeker driekwart! Dit betekent dat alleen leerlingen met een gunstige sociaal-economische achtergrond toegang hebben tot ‘goed’ onderwijs. En daarmee hebben ze een veel grotere kans hebben op slagen (en succes) dan kinderen uit een armere omgeving.

Dit onderwijssysteem draagt dus bij aan blijvende sociale ongelijkheid. Hier willen de visionaire en vastbesloten oprichters van scholengemeenschap Maya Universe Academy zo snel mogelijk iets aan veranderen. Dit groepje Nepalese jongeren ziet het onderwijssysteem als een van de kernmotoren van de samenleving én haar welvaart. Het vormt de jongeren behoorlijk, en is hiermee bepalend voor de toekomst van een land.

Maya Universe Academy

In 2011 richtte het groepje Maya Universe Academy op, bedoeld voor leerlingen op het platteland die geen privaat onderwijs kunnen betalen. Maya werkt nauw samen met alle ouders. Deze werken twee dagen per maand voor de school door lokalen te bouwen, de kippenboerderij te onderhouden en verzorgen, op het land rondom de scholen te werken of lunch te oogsten en voorbereiden. Op die manier betalen ze het onderwijs van hun kind. Familieleden raken zo ook actiever betrokken in de landbouw en het aantal docenten groeit: stap voor stap creëert de scholengemeenschap werkgelegenheid.

Door een soepele en gelijkwaardige samenwerking met de lokale gemeenschap en de inspraak van de leerlingen zelf, lukt het Maya Universe Academy om de kwaliteit van het curriculum voortdurend te verbeteren. Leerlingen beslissen bijvoorbeeld mee over de vakken en de School Captain wordt democratisch verkozen. Ook geven oudere leerlingen lesjes en mentorondersteuning aan jongere leerlingen en krijgen ze afwisselende verantwoordelijkheden. Deze activiteiten leert ze kritisch nadenken, samenwerken en keuzevaardigheden. Begonnen vanuit een tent in de Jungle van Tanahu met twaalf leerlingen, is Maya Universe Academy gegroeid naar een drietal scholen met in totaal 400 leerlingen!

(Inter)nationale onderwijsbeweging

Door verschillende vormen van samenwerking groeit Maya Universe Academy langzaam uit tot een nationale onderwijsbeweging. Zo worden er stages gecreëerd voor Nepalese jongeren en zijn er gemeenschappen uit andere regio’s die ook Maya-vestigingen willen starten. Ook internationaal groeit het initiatief: er worden uitwisselingen georganiseerd en nationale en internationale vrijwilligers geven nieuwe impulsen aan het onderwijs. Zo gaat er jaarlijks een klas 5 vwo van het Amsterdams Lyceum met twee docenten op studiereis naar Nepal. Zij helpen bouwen aan het ScienceLab (dat inmiddels gevuld is met planten en insecten uit de omgeving!) en nemen hiervoor tweedehands materiaal zoals buisjes en telescopen mee. Wetenschap moet prikkelen, is de gedachte: daarom is praktisch werk onmisbaar. Deze input, en die van het vrijwilligersnetwerk, zorgt voor uitbereiding van het standaardcurriculum: met theater, tai chi, debat- en zanglessen en kennismaking met verschillende talen en culturen. Een leerschool voor een brede en open blik, dus!

Enthousiast geworden?

Maya is altijd op zoek naar manieren van samenwerking, zoals docententrainers en uitwisselingstrajecten. Uiteindelijk gaat het om het mogelijk maken van goed onderwijs, en daarbij leer je van elkaar. Tumult en Edutrainers willen wereldwijde onderwijsverbetering stimuleren en steunen daarom dit initiatief. Ook supporten we een van de projecten: met de schoolbus kunnen leerlingen uit de omgeving makkelijker en sneller naar school komen. Wil jij ook samenwerken, bijdragen of heb je ideeën of tips voor Maya Universe Academy? Check de website van de Nederlandse Maya Stichting of e-mail de voorzitter van Maya Nederland: rikke@mua-org.nl.

Ken jij interessante projecten of initiatieven die (grote óf kleine) stappen zetten in het verbeteren van onderwijs? Laat het me weten in een reactie op deze blog!

Print Friendly, PDF & Email