Doe mee met de Week van de Mediawijsheid

Gepubliceerd op: 3 november 2021
Door: Sabine Holtermann

De Week van de Mediawijsheid 2021 vindt plaats van 5 tot en met 12 november. Het thema is ‘Samen Sociaal Online’. Wat vinden we echt belangrijk in de online wereld? Wat zetten we over onszelf online en wie heeft daar toegang tot? In deze blog lees je hoe je hierover in gesprek gaat met je klas en de ouders van je leerlingen.

Week van de Mediawijsheid 2021

De Week van de Mediawijsheid is de jaarlijkse bewustwordingscampagne van Netwerk Mediawijsheid om aandacht te vragen voor kritisch, leerzaam en positief mediagebruik. We ervaren doorgaans veel plezier en gemak van digitale media als videobellen, sociale media en surfen op het internet. Zeker afgelopen jaar waar we allemaal massaal online zijn gegaan om op afstand les te geven en te leren. Bovendien onderhielden we veel online contact met vrienden en familie.

Maar online media zijn niet alleen maar positief. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (2019) maken we ons zorgen over toenemende polarisatie, ondanks dat we voortdurend met elkaar digitaal in verbinding staan. Het wordt steeds moeilijker om desinformatie en nepnieuws te onderscheiden van betrouwbare informatiebronnen. Online ligt de wereld aan onze voeten, maar tegelijkertijd zijn we online kwetsbaar voor haat, cyberpesten en cybercriminaliteit.

Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat de online wereld een fijne en veilige plek blijft voor onze leerlingen? Uiteindelijk willen we dat ook de online wereld een plek is waar we elkaar helpen, voor elkaar opkomen en ingrijpen als we zien dat er iets misgaat. Een plek waar we controle hebben over het beeld dat van onszelf ontstaat op sociale media en waar onze privacy gewaarborgd is.

In het kader van de Week van de Mediawijsheid worden er diverse activiteiten over mediawijsheid georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan workshops, webinars, exposities en podcasts. Ook is het mogelijk om je eigen activiteiten of lesmateriaal aan te melden.

Actuele les ‘Wie ben jij volgens het internet’?

Wil je direct in jouw klas aan de slag met mediawijsheid? Tumult heeft een les over mediawijsheid ontwikkeld met de titel ‘Wie ben jij volgens het internet’?. Je kan deze les nu downloaden in de Tumult memberomgeving. Log in met je schoolaccount en klik op actuele lessen. Daar vind je de les.

Deze les sluit naadloos aan bij de Week van de Mediawijsheid en maakt leerlingen bewust van hun eigen mediagebruik en privacy. Hebben veel leerlingen in jouw klas een account op Instagram of TikTok? Of houden ze misschien zelfs een blog of vlog bij? Hartstikke leuk natuurlijk, zo onderhouden ze contact met klasgenoten en andere vrienden.

Maar zijn ze zich wel bewust van wie er allemaal bij hun gegevens kan komen? Welke informatie staat er eigenlijk over de leerlingen op internet? Met de les van Tumult ontdekken leerlingen dit spelenderwijs. Ze vormen tweetallen met een klasgenoot die ze nog niet zo goed kennen, ze zoeken online informatie over elkaar op en houden een presentatie. Zo ontdekken je leerlingen of ze de informatie die ze online hebben staan fijn vinden of niet.

Klopt het beeld dat anderen nu van ze krijgen namelijk wel? En vinden ze dat deze informatie inderdaad online mag staan? Deze vragen zijn ideaal om klassikaal te bespreken. Ga aan de hand van de les het gesprek aan met je klas.

Betrek de ouders bij de Week van de Mediawijsheid

Naast de leerlingen zelf spelen ook hun ouders een belangrijke rol bij mediawijsheid. Zij hebben thuis de meeste zicht op wat de leerlingen online doen. Ook plaatsen ze misschien zelf wel familie- of vakantiefoto’s op sociale media. Maar hebben ze ook nagedacht over de impact hiervan? Ideaal om hier tijdens een ouderavond of in een nieuwsbrief aandacht aan te besteden.

Wijs de ouders bijvoorbeeld op het filmpje van XS4ALL Veiligheid op internet om ze bewust te maken van wat het betekent om foto’s online te zetten. De les ‘Wie ben jij volgens het internet?’ is ook goed te gebruiken tijdens een ouderavond. Zie de volgende stappen:

  1. Check welke ouders er komen en googel hun kind.
  2. Maak van alle informatie die je online vindt een of meerdere collages.
  3. Toon deze collages in een loop op het digibord, zodat ze zichtbaar zijn voor de ouders.
  4. Vertel over een paar kinderen in meer detail wat je te weten bent gekomen.
  5. Geef de ouders daarna in groepsverband de opdracht om zelf online te zoeken naar wat ze over hun kind kunnen vinden (of over zichzelf).
  6. Vraag ze naar hun mening over de gevonden informatie en om daar plenair iets over te vertellen.

Wat ga jij doen tijdens de Week van de Mediawijsheid?

Weet jij al hoe je op jouw school aan de slag wilt met mediawijsheid? Gebruik zowel onze les als de campagne en activiteiten van de Week van de Mediawijsheid als inspiratiebronnen. Of vraag een gratis proefexemplaar aan van ons lesmateriaal Sociaal-emotionele vaardigheden voor het VMBO klas 3/4 waarin we ook aandacht besteden aan mediagebruik.

Laat in de comments hieronder achter wat jouw ideeën zijn over mediawijsheid. Hoe gaat jouw school met dit thema om?

Misschien vind je dit ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Search