De nieuwe eindtermen voor ckv in het vmbo: wat moet je weten?