Op scholen, maar ook op veel andere gebieden in de hedendaagse maatschappij, wordt kennis van de digitale wereld als vanzelfsprekend gezien. Een aantal jaren terug ging het vooral om basiskennis van bijvoorbeeld tekstverwerking en online informatie zoeken. Nu wordt er meer kennis verwacht in het bedrijfsleven en, met de groeiende ICT-sector in Nederland, wordt ook het aanleren van coderen aan leerlingen steeds belangrijker. Hoe kan je het coderen in de reguliere ICT-lessen, maar ook schoolbreed implementeren?

Codetalen zijn universeel. Er zijn veel verschillende soorten codetalen (denk aan HTML, CSS en Javascript), maar al deze talen worden wereldwijd hetzelfde gebruikt. Voor leerlingen die later het bedrijfsleven ingaan, biedt een basiskennis van codetaal dan ook veel mogelijkheden op zowel nationaal als internationaal niveau. Het wereldwijde initiatief ‘Hour of Code’, waarin miljoenen leerlingen binnen een uur geïntroduceerd worden tot coderen, en het Nederlandse ‘CodePact’, geven maar aan hoe groot het belang is van deze basiskennis.

Vakoverstijgend
Coderen vereist niet alleen kennis van computers. Coderen vereist veel verschillende vaardigheden, denk hierbij aan:

  1. Gestructureerd werken; een code moet immers duidelijk zijn opgebouwd.
  2. Goed taalgebruik; een code werkt niet zonder de juiste woorden.
  3. Logisch nadenken; codes bestaan uit acties en reacties (‘Wat gebeurt er als de gebruiker deze actie uitvoert?’). Leerlingen worden bij het coderen getriggerd om hier over na te denken.

Dit maakt dat het leren van coderen een mogelijkheid biedt om deze verschillende vaardigheden op een hoger niveau te brengen. De verschillende vaardigheden zijn vakoverstijgend en daarmee is coderen ook vakoverstijgend. Coderen kan dus bij andere lessen dan ICT worden gebruikt.

Als dit, dan dat
In de lessen direct beginnen met het leren van één van de codetalen, is waarschijnlijk te hoog gegrepen (bij informatica wordt hier immers pas in de 4e klas mee begonnen). Er zijn tegenwoordig echter heel veel websites en computerprogramma’s die leerlingen de mogelijkheid bieden om de fundamenten van het coderen te leren. Deze tools beginnen het coderen op verschillende manieren, waaronder:

  1. In een ‘sandbox’ plaatst men allerlei (in het programma ingebouwde) objecten en door middel van geplande bewegingen vinden er interacties tussen deze objecten plaats. Programma’s als GameMaker zijn hierop gebaseerd.
  2. Met blokmodellen schrijft men regels code, waarin een structuur is vereist tussen actie en reactie. Een website als Scratch gebruikt dit voor het leerproces.

Mijn advies is om direct te beginnen met blokmodellen. Deze blokmodellen zorgen voor een steile leercurve, omdat alle vaardigheden worden aangesproken.

Een paar lesideeën
Met coderen zijn voor haast alle vakken lesideeën te verzinnen. Hieronder vind je ter inspiratie een drietal ideeën:

  1. Leerlingen programmeren een taalquiz, waarin ze zelf kunnen controleren of hun woordkennis goed genoeg is voor de overhoring.
  2. Leerlingen gebruiken wiskundige figuren om een interactief schilderij te maken.
  3. Leerlingen programmeren een bewegend voorwerp om zo meer te leren over snelheid, afstand, tijd en versnelling.

Heb jij al eens gewerkt met coderen in jouw lessen, wat zijn jouw ervaringen en heb je door dit artikel nieuwe inspiratie? Laat het me weten in een reactie!

Foto bovenin: coderdojobrianza

Print Friendly, PDF & Email