Eerder schreef ik al over de interactieve presentatietool Nearpod. Ik was heel enthousiast over deze tool. Inmiddels heb ik de tool in een echte les gebruikt. Benieuwd naar hoe ik dit college heb ingericht en wat de studenten ervan vonden? In deze blog een kort verslag van mijn ervaringen.

Ik had al een PowerPointpresentatie bij deze les omdat ik die eerder al een keer gegeven had. Die presentatie heb ik dus ingeladen in Nearpod. De dia’s verschijnen dan netjes in dezelfde opmaak en volgorde in Nearpod, heel praktisch!

Vervolgens wilde ik een aantal interactieve elementen toevoegen. Aangezien dat is waarin Nearpod zich onderscheidt. Ik zal hieronder laten zien hoe de interactieve elementen uit mijn oude ‘standaardles’ werkten en hoe deze onderdelen uitpakten in de les met Nearpod (hierdoor mist de verdere context van de les een beetje).

Oude situatie Nieuwe ‘Nearpod-‘ situatie
Ik vroeg studenten zinnen te schrijven met een lijstje gegeven uitdrukkingen, zoals ‘être en forme’, ‘être membre de + …’ etc. Studenten schreven dit vervolgens op.Voordelen:
+ Iedereen kan in zijn/haar eigen tempo het lijstje uitdrukkingen doorwerken.Nadelen:
– Tijdens het bespreken konden studenten elkaars antwoorden niet zien, alleen horen wanneer iemand zijn antwoord voorlas.
– Ik had beperkt zicht op wie wat schreef tijdens een looprondje door de klas.
Studenten kregen dezelfde opdracht, maar per dia een andere uitdrukking. Studenten gaan meteen aan de slag met het formuleren van een zin.Ik kon als docent vervolgens in de tool zien wie er klaar was en wie nog niet. Toen alle studenten klaar waren, kon ik besluiten welke zinnen ik wilde delen met de rest van de groep om te bespreken. Door op ‘Share’ te klikken verscheen de door mij uitgekozen zin vervolgens op alle schermen van de klas. Ik kon dan mondeling de formulering van de zin bespreken.Voordelen:
+ Ik heb zicht op wat iedereen geschreven heeft.
+ Iedereen kan elkaars schrijfwerk zien op het moment dat ik op ‘Share’ heb geklikt.Nadelen:
– Studenten moeten op elkaar wachten totdat iedereen klaar is.
– Studenten kunnen geen feedback schrijven bij de zinnen van hun klasgenoten, dat kan alleen mondeling.
Ik vroeg studenten één en dezelfde zin met verschillende intonatie uit te spreken waardoor de betekenis veranderde (vraag, bevestiging, verbazing etc.). Door de tekening-functie in Nearpod kwam ik op het idee om studenten de verschillende intonatiemogelijkheden uit te tekenen door de curve van de melodie te tekenen. Dit bleek een redelijk lastige opdracht, maar studenten konden hem goed uitvoeren met de tekenfunctie.
Voordelen:
+ Met deze functie spreek je ook de visueler ingestelde student aan.
Een luisteropdracht waarbij leerlingen multiple choice-vragen moesten beantwoorden, beantwoordden ze eerst op papier. Nakijken moest klassikaal gedaan worden (saai!).
Voordeel:
+ Je kunt het fragment meerdere keren laten horen zonder dat studenten de antwoorden al gezien hebben. Nadeel:
– Je hebt geen snel inzicht als docent in de antwoorden van studenten en bij welke onderdelen veel fouten gemaakt worden.
De multiplechoicevragen heb ik in een quiz gezet. Hierdoor kunnen de studenten antwoord geven op hun scherm.
Voordelen:
+ Studenten krijgen meteen na de laatste vraag hun score te zien.
+ Als docent kun je in één oogopslag zien bij welke vraag veel fouten zijn gemaakt. Daar kun je dan vervolgens dieper op ingaan en bijvoorbeeld besluiten een deel van het fragment nog een keer te beluisteren.
Nadeel:
– Als je nog een keer wilt laten luisteren, hebben de studenten de antwoorden al gekregen. Hierdoor kunnen ze hun antwoorden niet verbeteren bij de tweede keer luisteren.
Een uitleg over het verschil tussen de imparfait (verleden tijd) en passé composé (voltooid verleden tijd), werd de volgende les pas opgevolgd met oefeningen. Een uitleg over het verschil tussen imparfait en passé composé wordt meteen opgevolgd met twee toepassingsvragen: een multiple choice vraag waarbij studenten moeten aangeven in welke tijd een werkwoord moet staan in de gegeven zin.
Voordelen:
+ Je ziet meteen in hoeverre studenten de uitleg begrepen hebben.
+ Op basis van die resultaten kun je een beslissing maken: nog wat extra uitleg geven of zelfstandig aan de slag zetten.
Een evaluatie van de les liet ik zitten vanwege tijdgebrek aan het einde van de les. Door een poll in Nearpod aan te maken op de laatste dia, kon ik van alle studenten feedback krijgen op hun ervaring met Nearpod die les.

Wat vonden studenten ervan?
Uit de poll bleek dat de meeste studenten het college ondersteund met Nearpod ‘Génial!’ (66%) vonden, een paar vonden het oké (33%), geen enkele student vond het niks. Reden voor die 33% was dat hun apparatuur niet goed werkte met de tool (op een smartphone heb je dan ook een erg klein beeldscherm waardoor je niet goed kunt lezen).

Kortom: Een heel prettige tool om mee te werken! Je kunt van iedereen de antwoorden zien en de anderen er (mondeling) feedback op laten geven, je kunt makkelijk de antwoorden bespreken, de quizjes werken motiverend want studenten zien meteen hun score in percentages en met een poll aan het einde van je les kun je ook nog eens vragen wat ze ervan vonden.

Enige minpunt is dat je bij een tekening een student niet de gelegenheid kan geven het nog een keer over te doen. En zodra je op ‘share’ hebt gedrukt bij één van de studenten, kunnen de anderen de activiteit niet meer doen. Natuurlijk is het ook jammer dat je met een gratis account maar tot 5 presentaties kunt opslaan. Hiervoor moet je betalen, maar dat is dan ook logisch. Voor niets gaat de zon op 🙂

Ik ben benieuwd naar mensen die met Nearpod hebben geëxperimenteerd naar aanleiding van mijn vorige blog. Wat waren je ervaringen? Deel ze hieronder! Dan kunnen we elkaar weer op ideeën brengen.

Print Friendly, PDF & Email