Uitbreiding lesbrief: Presenteren: doe ‘ns gek!

Gepubliceerd op: 4 februari 2014
Door: Veerle van Pinxteren

Als docent zul je het wel herkennen: leerlingen een hele les weten te boeien is een hele opgave. Ook voor leerlingen is het soms lastig hun presentatie zo vorm te geven dat hun klasgenoten ernaar blijven luisteren. Daarom heeft Tumult de lesbrief Presenteren: doe ‘ns gek! gemaakt. Leerlingen gaan een presentatie maken die ze in een originele vorm gieten. Het moet een presentatie worden die leuk is om naar te kijken en waar je ook nog eens wat van leert! In deze blog staan een aantal uitbreidingstips en aanwijzingen voor in de les.

Ideeën voor in de les

Intro van de les
Begin de les met dit filmpje van Sanne Wallis de Vries, waarin ze een spreekbeurt over haar goudvis geeft. Gebruik het filmpje als introductie voor de opdracht uit de lesbrief: ‘Bespreek klassikaal waaraan een goede presentatie moet voldoen’. Je kunt het ook meer gericht over de spreekbeurt in het filmpje hebben. Vraag dan bijvoorbeeld: ‘Wat doet zij eigenlijk heel goed in deze spreekbeurt en wat doet ze juist niet goed?’

Markt
Organiseer een les met presentaties eens op een andere manier! In plaats van te luisteren naar een groot aantal presentaties achter elkaar, kun je er ook een soort marktplein van maken. Deel de klas op in twee groepen. De ene groep is als eerste aan de beurt om achter hun ‘kraam’ te staan. Zij presenteren aan de andere groep, de voorbijgangers. De rol van die andere groep is om langs alle kraampjes te gaan en om de waar die aangeboden wordt te beoordelen. Om ervoor te zorgen dat het geluidsniveau binnen de perken blijft, zou je ervoor kunnen kiezen de leerlingen een presentatie zonder (uitgesproken) woorden te laten geven. Vergeet niet de rollen aan het einde om te draaien. Eventueel kun je de voorbijgangers feedbackformulieren meegeven.

Uitbreiding lesbrief: Presenteren: doe 'ns gek!
Foto: Adam Bindslev

Zintuigen
Wakker de creativiteit van de leerlingen aan door hen bij een van de vijf zintuigen in te delen: zien, horen, ruiken, proeven, voelen. Behoor je tot ruiken? Dan moet je presentatie gefocust zijn op dit zintuig. Denk bijvoorbeeld aan een presentatie over de seizoenen. Welke geuren zijn typerend voor welk seizoen? De zintuigen kun je ook gebruiken om de leerlingen een handicap mee te geven: maak een presentatie waarin de toehoorders één van hun zintuigen niet hoeven of mogen gebruiken.

Nabespreking
Een nabespreking kan zinvol zijn om de transfer naar andere vakken te bewerkstelligen. Bespreek nadat de presentaties afgelopen zijn met de leerlingen welke presentatievormen ze graag vaker zouden willen gebruiken en bij welke vakken. Of neem alle presentaties die voorbij gekomen zijn door en bespreek voor welke vaklessen ze nog meer of het meest geschikt zijn.

Feedbackkaart
Mochten leerlingen een heel laag cijfer invullen op de feedbackkaart uit de lesbrief, laat hen dan heel goed onderbouwen waarom ze dat cijfer gegeven hebben. Je kunt er ook voor kiezen de leerlingen een cijfer tussen 5 en 10 te laten geven in plaats van tussen 1 en 10.

Ideeën voor na de les

Interview
Geef de leerlingen de volgende opdracht: interview een vakdocent die jij heel goed vindt vertellen of uitleggen. Hoe heeft hij/zij leren presenteren? Wat deed hij/zij vroeger op de middelbare school tijdens een presentatie?

Televisieopdracht
Geef de leerlingen de opdracht mee een televisieprogramma te kijken dat ze leuk vinden en waarin gepresenteerd wordt. Laat hen een lijstje met goede en slechte punten opstellen. Je kunt ze eventueel een kijkkader meegeven: let op stemgebruik, mimiek, houding, taalgebruik etc.

PowerPoint is waarschijnlijk de meest gebruikte presentatietool. Prezi is echter ook een mooie vorm van presenteren. In deze lesbrief wordt uitgelegd hoe leerlingen een Prezi kunnen maken.

Veel plezier met presenteren!

Misschien vind je dit ook interessant

3 Responses

 1. He Veerle,
  Bedankt voor de inspiratie! Ik ga na de zomervakantie maatwerklessen presenteren aan havo 3-leerlingen geven, dit artikel heeft me weer nieuwe ideeën gegeven.
  Groetjes,
  Eva

 2. Hallo Veerle,
  In het artikel wordt verwezen naar de lesbrief Presenteren; doe eens gek.
  Als ik op de link klikt opent deze lesbrief niet, kan ik via een andere manier nog aan de lesbrief komen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Search