Dat we doorlopende leerlijnen voor studievaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en keuzevaardigheden (LOB) hebben, wist je vast al. In ons nieuwe materiaal sluiten de leerjaren nog beter op elkaar aan. Eerder gaven we je al een overzicht van de doorlopende leerlijn studievaardigheden, nu kun je ook het overzicht van onze leerlijn LOB bekijken!

Vijf loopbaanvragen als basis

Zoals je in de leerlijn ziet, komen in elk leerjaar dezelfde vijf loopbaanvragen terug:

  • Wie ben ik en wat kan ik? (kwaliteitenreflectie)
  • Wat wil ik? (motievenreflectie)
  • Wat voor werk past bij mij? (werkexploratie)
  • Wie kan mij helpen? (netwerken)
  • Hoe bereik ik wat ik wil? (loopbaansturing)

Het verschil per leerjaar zit ‘m in de thema’s van de lessen en de leerdoelen. In leerjaar 2 zijn de leerdoelen niet alleen gericht op jezelf beter leren kennen, maar ook op het kiezen van een profiel. In leerjaar 3/4 leren leerlingen zichzelf weer een stukje beter kennen én bereiden leerlingen zich voor op hun vervolgkeuze.

Mis je leerjaar 1? Klopt! Momenteel hebben we hier het abonnement Dromen voor. Op den duur komt daar ook een nieuwe versie van, gericht op de vijf loopbaancompetenties. Bekijk de meerjarenplanning in de blog van Sandra.

Leerlijn LOB

LOB-taken

In de leerlijn zie je de leerdoelen van de lessen terug. Maar in de LOB dossiers vind je ook LOB-taken waarin leerlingen praktijkervaringen opdoen. Denk aan stages, interviews met beroepsbeoefenaars, meeloopdagen… Door de opdrachten die hierbij horen, leren ze zichzelf beter kennen en kunnen ze de loopbaanvragen steeds beter beantwoorden, oftewel: ze ontwikkelen loopbaancompetenties in de praktijk.

Belangrijk om te weten:

Werkte je voorheen met Kiezen sector in klas 2/3 en/of Studie en Loopbaan in klas 3/4? Die zijn vanaf komend schooljaar vervangen door twee nieuwe titels. Vanaf volgend schooljaar kun je wat betreft LOB dan ook met de volgende vernieuwde titels aan de slag:

Klas 2:

Klas 3&4:

Print Friendly, PDF & Email