Bij Tumult denken de meeste docenten vast aan het lesmateriaal voor studievaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden of LOB. Maar ook creatieve vaardigheden hebben een plek bij ons, in de vorm van Maak het! en Kunst!? Wat maakt deze methode voor ckv en kunst uniek en waarom slaat deze zo aan? Bekijk de top drie van lessen om een goed beeld van de methode te krijgen. Leuk als je iets speciaals wilt doen tijdens de Nationale Kunstweek! Welke les ga jij gebruiken?

Tumultueuze kunstlessen

Er zijn diverse kunstdisciplines, van dans en toneel tot beeldende kunst. Elke discipline biedt haar eigen vorm van inspiratie en specifieke kenmerken. Tumult bekijkt kunst niet vanuit die disciplines, maar kijkt náár de disciplines vanuit een vaardighedenperspectief. Want voor alle kunst geldt dat er een verhaal in zit, bepaalde technieken gebruikt worden, er over de compositie is nagedacht en het kunstwerk zowel feitelijk als emotioneel een bepaalde waarde heeft. Vanuit deze vier overkoepelende pijlers worden alle mogelijke kunstvormen en -disciplines actief benaderd. Net even anders, dus!

De populairste lessen voor ckv en kunstvakken

Welke opdrachten of lessen krijgen veel enthousiaste reacties? En welke vinden we stiekem zelf heel leuk? Hier de top drie.

  1. Jouw selfie: kunst of kitsch?
    We maken regelmatig kant-en-klare lesbrieven – trouwe nieuwsbrieflezers kennen ze. Deze lesbrief is gemaakt op basis van het kunstmateriaal en deze komt dus niet direct uit de werkboeken. De vier pijlers uit het Tumult lesmateriaal komen hier wel heel duidelijk in samen, mét een thema dat als kunstvorm bediscussieerd zou kunnen worden: selfies. En van die discussie houden wij wel!
  2. Compositie: jouw naam in foto’s!
    Deze compositieopdracht staat in Maakt het! voor klas 1 en 2 en spoort leerlingen aan om te kijken naar de wereld om hen heen. Overal kun je wel kunst in zien en in dit geval kun je overal wel een letter in zien! De leerlingen maken foto’s van al die ‘letters’ en zetten ze achter elkaar, tot ze hun naam hebben. Zo gaan ze actief aan de slag met creatief denken over kunst en over compositie van de ruimte om hen heen!
  3. Waarde … van jouw schoenen!
    In Kunst!? voor klas 3 en 4 zitten diverse opdrachten over schoenen. In het hoofdstuk over techniek, bijvoorbeeld. Met vragen als ‘waar is jouw schoen van gemaakt’ en ‘hoe is het gemaakt’ bekijken leerlingen ook hier een alledaagse kunstvorm. Schoenen komen terug in het hoofdstuk over waarde. Wat zijn jouw sneakers waard? En als je ze in een museum zet, is de waarde dan anders? Leuk om over na te denken!

Alles bekijken? Ga naar www.tumult.nl/ckv en meld je aan voor het digitale informatiepakket. Je ontvangt dan digitale proefexemplaren van de werkboeken én leuke lesbrieven!

Wist je dat …

… in de drie opdrachten hierboven ‘alledaagse kunstvormen’ bekeken worden? Deze manier van kijken naar de wereld om je heen stimuleert het creatieve denken. Maar uiteraard komen ook de erkende kunstvormen en kunstenaars aan bod. Juist de combinatie is wat het lesmateriaal voor kunst en ckv van Tumult kenmerkt!

Meer weten?

Kijk op www.tumult.nl/ckv voor meer informatie. Of neem contact met me op en bel naar 020-4215129 of mail naar martinanieuwenhuis@tumultgroep.nl

Print Friendly, PDF & Email