Voor de huidige examenleerlingen is het een spannende tijd. De centrale eindexamens gaan door de coronacrisis niet door. En scholieren moeten zich thuis voorbereiden op de schoolexamens, die dit schooljaar bepalen of ze hun diploma halen. Het blijkt maar weer hoe belangrijk een goede begeleiding naar het examen is. Zeker voor vmbo-leerlingen, die vaak meer moeite hebben met zelfstandig leren. Onze doorlopende leerlijn studievaardigheden voor het vmbo geeft houvast voor begeleiding van onderbouw tot bovenbouw. 

Met het nieuwe lesmateriaal ‘Tumult in de bovenbouw’ is de leerlijn studievaardigheden voor het vmbo compleet. Na ‘Tumult in de brugklas’ en ‘Tumult in de tweede’, heb je nu ook handvatten om in klas 3 en 4 studievaardigheden te oefenen. Hoe ziet die leerlijn eruit? En hoe begeleid je hiermee jouw vmbo-leerlingen?

Vakoverstijgende vaardigheden

Leerlingen kunnen allerlei examentrainingen doen om zich voor een vak bij te spijkeren. Dat is natuurlijk zinvol als ze moeite hebben met een bepaald vak. Bij Tumult geloven we dat daarnaast een vakoverstijgende aanpak belangrijk is. Als leerlingen zien welke algemene strategieën hen kunnen helpen om beter te leren, zullen hun resultaten omhoog gaan. Denk aan plannen en organiseren, omgaan met afleiding en strategieën om teksten te leren. In de doorlopende leerlijn van Tumult staan deze vakoverstijgende vaardigheden centraal.

Onderbouw: aanleren en oefenen in klassikale lessen

Je kunt van vmbo’ers in de brugklas niet verwachten dat ze uit zichzelf plannen of slimme leerstrategieën gebruiken. Dit moeten ze eerst leren. Als mentor begeleid je dat door uit te leggen waarom bepaalde vaardigheden belangrijk zijn, door vaardigheden voor te doen en door leerlingen te laten oefenen (hoe je dat doet zie je in deze interactieve infographic). Het onderbouwmateriaal van Tumult bevat kant-en-klare lessen om je mentorleerlingen klassikaal te begeleiden. Ze oefenen in deze lessen met kleinere deelvaardigheden, zoals een middag plannen, woordjes leren met flitskaarten en een zoekmachine gebruiken. Onder begeleiding van de mentor bouwen leerlingen zo een basisrepertoire van studievaardigheden op.

Wil je weten hoe dat er in de leerlijn uitziet? In het voorbeeld hieronder zie je welke leerdoelen in de onderbouw aan bod komen bij de vaardigheid leerstrategieën:

Leerlijn studievaardigheden in de onderbouw vmbo

Bovenbouw: van klassikaal naar meer zelfsturing

Veel vmbo’ers houden ook in de bovenbouw moeite met studievaardigheden. Herhaling en en begeleiding van een mentor blijven dus belangrijk. Daarom vind je in het bovenbouwmateriaal van Tumult nog steeds klassikale lessen. Ieder hoofdstuk bevat twee basislessen, die voortbouwen op de vaardigheden die leerlingen in de onderbouw hebben aangeleerd. De opdrachten in deze lessen zijn wel zelfstandiger dan in de onderbouw. En er is meer aandacht voor verdieping en reflectie op eigen aanpak. In de onderbouw hebben ze bijvoorbeeld kennis gemaakt met diverse eenvoudige leerstrategieën. In de bovenbouw reflecteren ze op hun eigen aanpak en leren ze verdiepende strategieën, zoals een braindump maken of vragen stellen bij de leerstof.

Bovenbouw: rekening houden met verschillen

De verschillen tussen leerlingen lopen in de bovenbouw meer uiteen. De één loopt bijvoorbeeld vast omdat ze haar werk niet plant. De ander maakt wel een planning, maar houdt deze niet vol. De leerlijn van Tumult houdt rekening met deze verschillen. Leerlingen kiezen de keuzeopdrachten die aansluiten bij hun persoonlijke knelpunten. Daarmee werken ze dus aan leerdoelen die voor hen relevant zijn.

Wil je weten hoe dat er in de leerlijn uitziet? In het voorbeeld hieronder zie je welke leerdoelen in de bovenbouw aan bod komen bij de vaardigheid leerstrategieën:

Leerlijn studievaardigheden in de bovenbouw voor het vmbo

Nieuwsgierig geworden naar ons nieuwe lesmateriaal voor de bovenbouw? Vraag een preview aan! En wil je meer weten over onze doorlopende leerlijn studievaardigheden voor het vmbo? Je kunt ons altijd bellen of mailen voor een (online) presentatie of advies.

Print Friendly, PDF & Email