Het Amersfoortse Farel College is een inspirerende school. Ik kreeg dat beeld in het gesprek dat ik had met Marjolein de Graaf (afdelingsleider brugklassen) en Bregje van Gend (coördinator tweetalig onderwijs) en projectleiders van het Sponsproject. Gebruik maken van (online) mogelijkheden, aansluiten bij waar leerlingen om vragen, keuzemogelijkheden voor leerlingen creëren, vakoverstijgend materiaal aanbieden en voortvarend samenwerken is een sterke en inspirerende combinatie die leidt tot ontwikkeling!

Gebruik maken van (online) mogelijkheden
Ik ken de docenten van het Farel College omdat zij sinds de zomer van 2015 in de hele onderbouw intensief werken met Spons. Alle leerjaren hebben 2 blokuren per week waarin leerlingen werken aan projecten. Het lesmateriaal bij die projecten maken docenten zelf in de vorm van leerpaden met Spons. Of zoals ze het op het Farel zeggen: “de makkelijkste manier om online lesmateriaal te maken en te delen met leerlingen. En dat werkt prima, zeker met die snelle service als we vragen hebben!” Benieuwd wat er zoal gemaakt wordt? Bekijk de leerpaden die voor de brugklas gemaakt zijn.

De inzet van Spons op het Farel College past in een veel breder gebruik van (online) mogelijkheden waarin ook de inzet van Google Apps (naast Magister voor het volgen van leerling) past. Alle leerlingen hebben een Google-account en iedereen werkt in de Google Drive. Hierbij komt een mooi verband naar boven: o.a. filmpjes en powerpoints die leerlingen moeten maken binnen de opdrachten in de leerpaden op Spons, slaan ze op in hun eigen portfolio op Google Sites.

Voortvarend samenwerken
Iedereen doet graag wat-ie altijd al doet, daarom is ontwikkelen (want: veranderen) altijd een uitdaging. En de volgende uitdaging: op een school moet je altijd met z’n allen ontwikkelen, iedereen moet mee! Op het Farel was het voor docenten al jaren geleden duidelijk dat de klassieke manier van (alleen maar) klassikaal lesgeven niet aansluit bij leerlingen. Die leerlingen zijn daar veel te zelfstandig voor. Ze zijn prima in staat om (online) al heel veel zaken te vinden en bovendien is het noodzakelijk dat leerlingen ‘nieuwe’ dingen gaan leren. Leerlingen moeten de juiste informatie kunnen zoeken en leren analyseren en duiden, probleemoplossend leren werken, leren samenwerken en bovendien (nog) handiger worden met ICT. Leerlingen moeten klaargestoomd worden voor de 21e eeuw en bij dat leerproces hoort de leerling centraal te staan! Het voorbeeld en de uitgangspunten van Niekee Roermond werken daarbij als een inspiratiebron.

Het mooie op het Farel College is de open houding van de (meeste) docenten bij onderwijsontwikkeling. Er is ruimte voor voorlopers, voor mensen die iets willen proberen. De directie geeft die ruimte (en tijd!) en er heerst een sfeer van ‘laten we het gewoon maar gaan doen’.

Op mijn vraag waar die ontwikkelgerichte cultuur vandaan komt was het antwoord: “het gaat om de mensen”. En dat is een mooie en kernachtige samenvatting bij wat, ook in mijn ogen, één van de cruciale factoren is bij ontwikkelprocessen: focus op de mensen, op wat iedereen vindt, denkt, kan en wil; een focus op samenwerken!

Tot slot: voor Spons zijn dit mooie trajecten. Wij zien juist in het verbinden van Spons met andere tools de mogelijkheid om een effectieve bijdrage te leveren aan onderwijsontwikkeling. En dat kan alleen als we samenwerken met scholen en docenten die met elkaar stappen durven te zetten!

Print Friendly, PDF & Email