Professionalisering van leraren: over het scholingsbudget en Register Leraar

Gepubliceerd op: 8 augustus 2016
Door: Emma Paul

De afgelopen jaren is er behoorlijk wat over gezegd en geschreven: Register Leraar. Het beroepsregister voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal onderwijs. Register Leraar is opgezet door de Onderwijscoörperatie om je bekwaamheid als leraren te registreren en hiermee tegelijkertijd aan te geven dat je je blijft ontwikkelen. Voor Edutrainers kom ik veel op scholen en ik merk daar dat het behoorlijk leeft. Waar de ene school het Register toejuicht, is de andere behoorlijk kritisch. In deze blog vertel ik je het hoe en wat van Register Leraar én hoe het scholingsbudget kan helpen. 

Registratie Leraar is voor het onderwijs wat het BIG-register is voor de zorgsector: een manier om je bevoegdheid aan te tonen én te laten zien dat je je voldoende professionaliseert of bijschoolt. Hoewel een registratie bij het Register Leraar nu nog vrijwillig is, wordt dit hoogstwaarschijnlijk verplicht vanaf de zomer van 2017. Niet alleen moet je als leraar dan aangemeld zijn bij het register, maar moet je in vier jaar tijd ook minimaal 160 uur aan professionalisering volgen. Na vier jaar vervalt de registratie en wordt gekeken of je het benodigde aantal uren hebt gehaald. En dat stuit bij sommige scholen op behoorlijk wat weerstand.

Geen keurslijf

Ik spreek veel scholen over Register Leraar en het scholingsbudget en er wordt behoorlijk wisselend op gereageerd. Sommige scholen zijn er bijvoorbeeld helemaal nog niet mee bezig, vinden het belachelijk of verwachten dat het wel los zal lopen en dat ze uiteindelijk niet aan de verplichting hoeven voldoen. Maar bij een basisschool die werkt met Edutrainers en die juist wel heel veel bezig is met professionaliseren, zijn ze bijvoorbeeld heel blij dat het aanbod aan leerpaden en workshops van Edutrainers vanaf deze zomer ook gevalideerd is. Scholen die hier en daar wat doen, vinden vooral het verplichte aspect van Register Leraar niet prettig. Het voelt voor hen als een keurslijf. Toch zie ik ook positieve kanten, een dergelijk register helpt scholen (en daarmee de hele samenleving) om kwaliteit te bewaren en ontwikkelen. Uiteindelijk wil iedereen toch goede leraren? Zo’n register is natuurlijk niet de ultieme oplossing, maar het zijn bouwstenen die bijdragen aan beter onderwijs. Om terug te grijpen op de vergelijking met het BIG-register; van een chirurg wil je toch ook dat hij of zij goed geschoold is?

Gebruik het scholingsbudget

Natuurlijk is professionaliseren niet gratis, maar gelukkig is er het scholingsbudget. Een persoonlijk opleidingsbudget waar je per jaar een bepaald bedrag uit mag opnemen om te besteden aan je professionalisering. Leerkrachten op de basisschool krijgen een persoonlijk budget van 500 euro per jaar en krijgen hiervoor 2 scholingsuren per week. Dat is zo vastgelegd in de cao. Leraren in het voortgezet onderwijs krijgen een basisbudget van 600 euro om zich te professionaliseren en mbo-docenten hebben volgens de cao recht op 59 uur scholing. Het budget dat hierbij hoort, moeten zij zelf overeenkomen met de schoolleiding.

Dit scholingsbudget wordt door veel leraren vergeten en dat is zonde. Want je kunt er gewoon naar vragen bij je schoolleiding. Daarnaast zijn er ook scholingsbudgetten voor teamscholing en dat zorgt wellicht ook voor verwarring. Maar die 500 of 600 euro per jaar is echt persoonlijk en dus mag je als leraar zelf bepalen waar je die aan besteedt. Volgens het ministerie gebruikt slechts een klein deel van de leraren hun persoonlijk ontwikkelbudget en daardoor blijft er veel geld op de plank liggen.

Hoe kun je je professionaliseren?

Edutrainers gevalideerd door register leraar
Het aanbod van Edutrainers is gevalideerd door Register Leraar

Zoals je twee alinea’s terug al kon lezen, is ook het aanbod van Edutrainers vanaf deze zomer aangesloten bij het Register Leraar. We proberen daarmee tegemoet te komen aan de wensen van een aantal klanten. Daarnaast is zo validatie ook een bevestiging dat de leerpaden en workshops van Edutrainers bijdragen aan de ontwikkeling en professionalisering van leraren. We willen met ons aanbod alle leraren ondersteunen, niet alleen degene die al vaardig zijn in het gebruik van digitale leermiddelen, maar juist ook degene die moeite hebben om mee te komen. Omdat we vanaf deze zomer alles aangesloten hebben in het Register Leraar, werk je hiermee direct aan je benodigde registeruren!

Hoe nu verder?

De laatste jaren is de scholing van leraren wat verwaarloosd. Andere activiteiten en de steeds hoger wordende werkdruk zijn daar de oorzaak van. Ook heerst op veel scholen het gevoel ‘dat het wel goedkomt en dat het nu nog niet nodig is’. Eigenlijk sinds het Register Leraar in 2012 is opgestart, vindt er een omslag plaats. Vanuit steeds meer scholen en ook vanuit de maatschappij, gaan er steeds meer stemmen op dat die scholing wel degelijk nodig is en dat er snel iets moet gebeuren omdat veel leraren anders ‘de boot missen’.

Voor leraren die echt op een hoger niveau willen professionaliseren, is er ook de Lerarenbeurs. Ben je al bevoegd leraar en wil je een bachelor of masteropleiding volgen? Dan kun je bij Dienst Uitvoering Onderwijs een lerarenbeurs aanvragen.

Misschien vind je dit ook interessant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Search