Dat we doorlopende leerlijnen voor studievaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en keuzevaardigheden (LOB) hebben, wist je vast al. Maar je weet nog niet dat deze leerlijnen in het vernieuwde materiaal van leerjaar tot leerjaar nog beter aansluiten. Hoe dat zit? Simpel!

In de nieuwe titels voor studievaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en LOB vind je vanaf nu in elk leerjaar dezelfde thema’s terug. Dat werkt als volgt:

In de leerlijn studievaardigheden komen in elk leerjaar de volgende vaardigheden terug:
plannen, leerstrategieën, informatievaardigheden, mondeling presenteren, schriftelijk presenteren en samenwerken. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat leerlingen elk jaar vervolgens exact hetzelfde gaan leren. Daarom komt er in elk leerjaar een ander onderdeel van de vaardigheid, een nieuwe strategie of een verdieping van de vaardigheid aan bod. Op die manier heeft een leerling aan het einde van de onderbouw een volle gereedschapskist aan vaardigheden en strategieën. Helemaal klaar voor de bovenbouw dus!

Vanaf volgend schooljaar kun je wat betreft studievaardigheden met de volgende vernieuwde titels aan de slag:

Klas 1:

Klas 2

Benieuwd naar het verschil in lessen en leerdoelen tussen leerjaar 1 en 2? We hebben een mooi overzicht van de leerlijn gemaakt:

Leerlijn studievaardigheden jaar 1 en 2

Meer weten over het tot stand komen van zo’n leerlijn? Lees de blog die ik hier eerder over schreef.

Print Friendly, PDF & Email