In de vorige blog in deze serie beschreef ik onze zoektocht naar een krachtige leerlijn voor sociaal-emotionele vaardigheden. We laten je graag meekijken met de uitkomst. 

Hoe gaat onze leerlijn er dan uit zien?
De drie belangrijkste Grote Thema’s die we gevonden hebben zijn: relaties, omgaan met jezelf en diversiteit. We zijn van plan dit elk jaar te laten terugkomen in de volgende hoofdstukken:

  • Kennismaken
  • Samen leven
  • Zelfvertrouwen
  • Communiceren
  • Conflicten voorkomen en oplossen

Benieuwd waar de lessen in die hoofdstukken over gaan? Dat hebben we ook al uitgedokterd en kun je zien in de inhoudsopgaven van de titels voor klas 1 havo/vwo en klas 1 vmbo-t/havo. Mis je iets of vind je het juist helemaal geweldig? Laat het ons via dit formulier weten.

Drie bouwstenen om aan sociaal-emotionele vaardigheden te werken
Het nieuwe lesmateriaal voor sociaal-emotionele vaardigheden zal dezelfde herkenbare opbouw krijgen als het nieuwe materiaal voor studievaardigheden. Het gaat om drie bouwstenen:

1. Oefenmateriaal
Lessen – De lessen binnen de vijf thema’s Kennismaken, Samen leven, Zelfvertrouwen, Communiceren en Conflicten voorkomen en oplossen, zijn klaar om te gebruiken. De opdrachten volgen de lesopbouw:

  • Opdracht 1 is de startopdracht, dit is vaak een korte (klassikale) oefening of werkvorm die de aandacht op het waarom van de les richt.
  • Opdracht 2 is de kernopdracht, hierin zit een wat grotere werkvorm waarin aan de leerdoelen van de les wordt gewerkt.
  • Opdracht 3 is de afsluiting, die richt zich meestal op reflectie op de kernopdracht en biedt ruimte voor een klassengesprek.

Plusopdrachten – Verder zit er bij elk hoofdstuk een plusopdracht. Deze verschilt qua aard van de plusopdrachten in het studievaardighedenmateriaal. In de plusopdrachten van sociaal-emotionele vaardigheden zal een extra werkvorm zitten die je de mogelijkheid biedt om extra aandacht te besteden aan een bepaald thema wanneer jouw klas daar behoefte aan heeft.

Thuisopdrachten – We kennen allemaal de driehoek ouder(s)-school-kind, waarin het belang van deze drie spelers wordt benadrukt. Daarom vind je ook de thuisopdrachten terug bij sociaal-emotionele vaardigheden. De sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen is gebaat bij aandacht en steun van het thuisfront. De aanbeveling in dit rapport is dan ook om de coördinatie op dit gebied tussen school en ouders/verzorgers te organiseren. Met de thuisopdrachten kun je ouders betrekken bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van je leerlingen.

Driehoek ouders school kind

2. Ondersteunende informatie
Tips – Oefenen is niet altijd voldoende. Daarom voegen we ook informatie toe die je helpt op te komen voor jezelf, ruzies op te lossen, kennis te maken met je klasgenoten etc. Geen droge theorie, maar korte tips waaruit je als leerling zelf kan kiezen wat bij je past en wat niet. Geen moraliserende teksten, maar positief geformuleerde, luchtige handvatten.

Filmpjes – De ene leerling is de andere niet en voor sommigen werkt het heel goed om iets in een filmpje terug te zien. Daarom zullen er ook filmpjes beschikbaar zijn om je lessen te verlevendigen en verduidelijken.

3. Meesterproeven
De meesterproeven bieden de mogelijkheid leerlingen rollenspellen te doen, situaties na te spelen en casussen te bespreken. Zo laten ze zien wat ze van de sociale vaardigheden begrepen hebben. Aan de hand daarvan kunnen ze elkaar en kan de docent hen beoordelen met behulp van rubrics.

Deze leerlijn is nog niet in beton gegoten. Dus mis je thema’s of zie je gekke dingen staan? Laat het ons weten!

Wijzigingen voorbehouden

Print Friendly, PDF & Email