Opgaven maken, logisch redeneren, analyseren… De logisch-mathematische intelligentie is, naast de verbaal-linguïstische intelligentie, een intelligentie die over het algemeen veel aangesproken wordt in het huidige onderwijs. Daarom in deze blog een aantal ideeën voor werkvormen waarin de logisch-mathematische intelligentie gecombineerd wordt met een (aantal) andere intelligentie(s).

Leerlingen die logisch-mathematisch sterk zijn…
… ordenen graag informatie, denken kritisch na en redeneren graag. Verder werken ze graag met cijfers en overwegen ze graag oplossingen voor problemen. Deze leerlingen werken het liefst volgens een logische en analytische denkstructuur. Lesactiviteiten gericht op deze intelligentie bevatten vaak oorzaak- en gevolgredenaties, analyses en cijfermatig inzicht.

Een paar ideeën:

Probleem voorleggen
Maak een casus van een probleem of vraagstuk. Verdeel de leerlingen in groepjes van vier. Laat elke leerling in eerste instantie individueel een plan om tot een oplossing voor het vraagstuk te komen bedenken. Vervolgens gaan de leerlingen overleggen over de beste oplossing om tot slot samen tot hun ‘ideale’ stappenplan te komen. Zo spreek je tegelijkertijd ook de interpersoonlijke intelligentie aan. Bij wiskunde, natuurkunde of economie kun je bijvoorbeeld een (complexe) opgave opgeven. Daag de leerlingen uit en geef ze een krantenartikel waarin de gevolgen van een bepaald probleem worden voorgelegd. Geef hen vervolgens de opdracht om de oorzaken te achterhalen. Denk bijvoorbeeld aan de gevolgen van het kabinetsbeleid, problemen bij de bank of schommelende wisselkoersen.

Statistisch onderzoek
Laat leerlingen een klein statistisch onderzoekje doen. Zo kunnen leerlingen bij aardrijkskunde bijvoorbeeld een weergave maken van de percentages immigranten in een gebied, hun redenen voor immigratie en andere aanverwante onderwerpen. Of laat leerlingen in het kader van milieubewustzijn een klein onderzoek in hun eigen klas opzetten (denk aan een enquête waarin ze elkaar bevragen over waterverbruik, aantal elektrische apparaten, vervoer). Belangrijk is dan om hen ook conclusies en verbanden te laten zoeken naar aanleiding van de gegevens die ze gevonden hebben. Geef ze de opdracht de resultaten schematisch of op een poster weer te geven om ook de visueel-ruimtelijke intelligentie aan te spreken. Hetzelfde kan gedaan worden bij een vak als geschiedenis.

Los op en leg uit
Deze werkvorm combineert de logisch-mathematische intelligentie met de interpersoonlijke, de lichamelijk-motorische en de verbaal-linguïstische intelligentie. Geef leerlingen kaartjes met daarop verschillende opgaven. Zorg bijvoorbeeld voor negen verschillende opgaven bij zevenentwintig leerlingen. De leerlingen gaan rondlopen en een leerling opzoeken die een andere opgave heeft dan hij/zij. Elk duo legt nu aan elkaar uit hoe hij/zij de opgave zou oplossen. Ze mogen elkaar ook helpen. In de tweede ronde gaan leerlingen op zoek naar twee leerlingen (van elk kaartje zijn er namelijk drie) die dezelfde opgave hebben als hij/zij. Samen moeten ze tot dezelfde oplossing komen en de snelste manier om aan deze oplossing te komen. Deze werkvorm leent zich met name voor nieuwe onderwerpen.

Op welke (andere) manieren spreek jij je leerlingen aan op deze intelligentie? Deel je lesideeën en tips hieronder met je medelezers! De volgende keer in deze serie: #7 De intrapersoonlijke intelligentie.

Suggesties voor een nieuwe serie? Laat ’t me weten: veerle@tumult.nl!

Foto: Tony Blay

Print Friendly, PDF & Email