Lesmateriaal ontwikkelen: hoe schrijf je voor het vmbo?