Tumult op maat voor VSO

Klantcase

Vera van het Leo Kanner College

“Met elkaars expertise hebben we een goed product neergezet.”

 

Vera de Jong – van Rijn,
coördinator/teamleider bovenbouw Leo Kannercollege

Wat was de uitdaging voor het mentoraat op jouw school?

“Het Leo Kannercollege verzorgt onderwijs met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Wij bieden voltijds dagonderwijs in drie leerwegen: vmbo-tl, havo en vwo. Onze leerlingen hebben allemaal een diagnose in het autisme-spectrum.

Naast de kerndoelen voor het voortgezet onderwijs werken we met de leerlingen aan de leergebiedoverstijgende kerndoelen VSO. Deze beslaan de volgende gebieden:

Checklist mentor
Dit maakt het mentoraat een uitgebreide taak bij ons op school. Lange tijd hebben wij gewerkt met diverse bij elkaar verzamelde lessen. Deze werkwijze was voor zowel leerlingen als docent verwarrend. Er zijn veel verschillende methodes op het gebied van mentoraat op de markt. Helaas bleek er geen enkele methode overzichtelijk en passend genoeg voor onze leerlingen.”

Welke oplossing bedachten jullie hiervoor?

“We zijn op zoek gegaan naar een methode die aangepast kon worden aan onze wensen. Die vonden we toen we in contact kwamen met Tumult. Omdat wij al meerdere losse lessen van Tumult gebruikten die aansloten bij onze leerlingen hebben wij contact gezocht om de mogelijkheden te bespreken. Bij Tumult bleek de optie te bestaan om de methode bij te schaven en aan te passen aan onze doelgroep. We hebben de mogelijkheid gekregen om onze eigen lessen te implementeren in de leerlijn van Tumult. Daarnaast hebben we een stappenplannenboekje ontworpen voor de leerlingen met een overzicht van alle stappenplannen die ze gedurende hun schoolloopbaan aangeboden krijgen in de mentoraatsleerlijn. Dit stappenplannenboekje wordt door Tumult nu aangeprezen bij andere scholen. Met elkaars expertise hebben we een goed product neergezet.

Om het mentoraat goed vorm te kunnen geven op onze school is het helpend (voor zowel docenten die het mentoraat vorm moeten geven, als voor de leerlingen) dat er een leerlijn met overzichtelijke leermiddelen ter beschikking is.”

 

Tumult op maat

Wil je weten of Tumult op maat ook voor jouw school interessant is? Neem dan contact op met Feikje door te bellen naar 020 421 5129 of door te mailen via onderstaande knop.

Tumult alles voor mentoren
Search