Structuur in het mentoraat

Klantcase

Tessa van Overveld_mentor Dalton Lyceum Barendrecht_klantcase Tumult

"Door het schoolbreed aan te pakken, mentoren zelf ook keuzevrijheid te geven en jaarlijks bij te sturen met behulp van Tumult, hebben we structuur aangebracht in ons mentoraat."

 

– Tessa van Overveld, docent LO en mentor

Hoe was de situatie voordat jullie in de onderbouw structuur in het mentoraat brachten?

“Het Dalton Lyceum Barendrecht is een school met circa 1.800 leerlingen voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium). Het invullen van de mentorlessen was voor ons een uitdaging. Voornamelijk in de onderbouw gebeurde er vrij weinig. We hadden geen vaste invullingen voor de lessen, waardoor we wat aanmodderden in het mentoruur. We bespraken het nieuws vanuit de school en daarna gebruikten we de mentorles voor huiswerk of we deden een spelletje. De vele wijzigingen en activiteiten in het lesrooster zorgden ervoor dat we geen ruimte hadden voor een mentorlesmethode.”  

Hoe hebben jullie structuur in het mentoraat gebracht?

“Er is schoolbreed een werkgroep mentoraat opgericht waar we met de mentoren per leerjaar en per opleiding hebben bepaald welke vaardigheden, leerdoelen en thema’s prioriteit hebben. Deze hebben we gekoppeld aan de leermiddelen van Tumult en op die manier is gekozen welke onderwerpen er in de mentorlessen gegeven worden. Daarnaast is elke mentor vrij om zelf ook een aantal vaardigheden uit de leermiddelen te gebruiken die specifiek voor zijn/haar leerlingen prioriteit hebben. Op die manier is het voor iedereen duidelijk en is er ook draagvlak onder de mentoren, die tenslotte de lessen moeten geven. Om de mentoren goed voor te bereiden op de Tumultlessen, zijn we het schooljaar gestart met een training ‘Werken met Tumult’. Deze training is later in het jaar nogmaals gegeven aan de mentoren van 3-4 havo/vwo die later gebruik gingen maken van de Tumult methode. Vanuit de werkgroep is er ook voor elk leerjaar een presentatie gemaakt die de docenten direct zonder voorbereiding kunnen gebruiken. In combinatie met een jaarplanning zorgt dit voor structuur en scheelt dit de mentoren ook aanzienlijke voorbereidingstijd.”

Mentorklas leerlingen

Gebruikmaken van een planningstool

“Om alles overzichtelijk te krijgen, maken we gebruik van digitale planners. Zo is voor iedereen altijd bekend welk thema er in een les behandeld wordt en wanneer. Deze planning met de thema’s per klas en per opleiding is voor elke mentor beschikbaar in een daarvoor speciaal opgezette mentorgroep in Teams. We hebben dus op één plek alles staan wat we nodig hebben voor het mentoraat.”

Hoe zorg je ervoor dat deze werkwijze blijft werken?

“Jaarlijks komt de mentoraat werkgroep in juni bij elkaar om na te gaan of de methode van werken nog up and running is. Loopt de planning zoals het hoort, zijn de onderwerpen die één jaar geleden zijn bepaald nog wel de juiste of moeten we onderwerpen toevoegen of verwijderen vanuit de Tumult methode? Onze Tumult-consultant Lucas Thie is aanwezig bij deze meeting om ons te adviseren. Door het schoolbreed aan te pakken, mentoren zelf ook keuzevrijheid te geven en jaarlijks bij te sturen met hulp van Tumult, hebben we structuur aangebracht in ons mentoraat.”

Wil je ook een gestructureerd mentoraat?

Onze consultants staan voor je klaar om je te informeren over de mogelijkheden. Maak een afspraak door te bellen naar 020 421 5129 of stuur een mail via de onderstaande knop.

Tumult alles voor mentoren
Search