Iets leer je door het te doen. Dat hoor je best vaak. Maar waarom is dat doen zo belangrijk? En hoe doe je dat in de praktijk? In deze blog vertel ik je alles overr vaardigheden aanleren in de vakles en hoe je dat kunt organiseren.

Betekenis en transfer

Toen ik voor de klas stond zocht ik altijd naar een manier om mijn lessen en opdrachten Frans zo betekenisvol mogelijk te maken. Ik wilde dat leerlingen het gevoel kregen dat het logisch was, wat ze aan het oefenen waren. Zo bedacht ik een project waarbij leerlingen een modeshow of tijdschrift maakten. Ze gingen zelf op zoek naar de juiste vertaling voor kleuren en kledingstukken. In plaats hiervan had ik ze ook een woordenlijst kunnen geven om uit het hoofd te leren. Maar had dat dezelfde leeropbrengst gehad?

Bij Tumult gaat het om het ontwikkelen van vakoverstijgende vaardigheden, zoals plannen of het geven van een boeiende presentatie. In het lesmateriaal proberen we een situatie te schetsen die zo echt mogelijk aanvoelt. Maar wat is nou echter dan een presentatie voor de klas voor het vak geschiedenis? Dan pas je pas werkelijk toe wat je geleerd hebt over presenteren, en snap je als leerling ook wat voor nut het heeft om iets over mondeling presenteren te leren.

Vaardigheden aanleren in de vakles

Om de redenen hierboven zijn de in-de-vaklesopdrachten in het leven geroepen. Met deze opdrachten hebben leerlingen een extra mogelijkheid om vaardigheden te oefenen op momenten die ertoe doen. Maar iedereen is al zo druk met allerlei taken, hoe organiseer je zoiets? Dat zie je hieronder!

  1. Is de periodeplanning, semesterplanning of blokplanning eenmaal bekend? Leg de planningen dan eens als team naast elkaar.
  2. Bepaal per vak welke overkoepelende vaardigheden behandeld worden.
  3. Koppel deze overkoepelende vaardigheden aan de juiste hoofdstukken over die vaardigheden in het lesmateriaal van Tumult.
  4. Maak een planning. Plan een vaardigheidsles in voordat dezelfde vaardigheid in de vakles aan bod komt. Zo kunnen leerlingen eerst begeleid kunnen oefenen en vervolgens in een echte situatie de vaardigheid toepassen.

Tip: werk je niet met het lesmateriaal van Tumult? Download dan een proefexemplaar van een abonnement studievaardigheden. De uitleg wordt dan een stuk duidelijker!

Transfer in de praktijk: een voorbeeld

De toetsweek valt in week 7 en 8 van blok 1. De leerlingen hebben dan voor vier vakken toetsen. In week 1 van het blok ontvangen ze de planning van alle vakken. Het is dus handig om direct in week 1 aandacht te besteden aan de vaardigheid plannen (met het hoofdstuk Plannen in de abonnementen voor studievaardigheden).

In week 4 van het blok moeten leerlingen voor een so Frans, Duits en Engels woordjes leren. Handig is om de les woordjes leren (uit het hoofdstuk Leerstrategieën van studievaardigheden) in te plannen in week 2 van het blok.

Weet je nu al dat leerlingen voor de kerst een belangrijke presentatie moeten geven? Plan dan de lessen over mondeling presenteren daarvoor in.

Je ziet dat het belangrijk is om samen met je collega’s af te stemmen wie wat doet. Zo creëer je meer samenhang in de lessen en voor leerlingen betekenisvol onderwijs!

Print Friendly, PDF & Email