Uit dit onderzoek van de NOS blijkt dat mobieltjes in de klas steeds meer geaccepteerd worden, omdat scholen en docenten inzien dat het apparaat van meerwaarde kan zijn. Verschillende kranten, zoals de NRC Next, besteedden vervolgens aandacht aan de smartphone in de klas. Ik ben van mening dat de smartphone een verrijking kan zijn in het onderwijs. Een bijkomend voordeel is dat dit de leermotivatie verhoogt. En dat is hard nodig, zo blijkt uit een onderwijsverslag van de Inspectie van het Onderwijs: ‘De Nederlandse scholier wil niet leren’.

Ongemotiveerd
Nederlandse leerlingen hebben in vergelijking met andere landen geen zin om te leren en zijn moeilijker te motiveren; dat geeft iedere docent te denken. Uiteraard zal er gekeken moeten worden wát we onze leerlingen precies onderwijzen, en in hoeverre we daarin veranderingen moeten doorvoeren. Tot die tijd kunnen docenten hun lessen misschien aantrekkelijker maken door meer gebruik te maken van interactieve werkvormen.

Interactie door educatieve apps
Die interactie is makkelijk te realiseren: leg minder uit en stel meer vragen. Ga het gesprek aan met alle leerlingen. Maar dat blijkt niet zo makkelijk in een klas waarin sommige leerlingen zich moeten bewijzen en waarbij andere wat introverter zijn. Dit is het punt waar ICT om de hoek komt kijken. Met educatieve apps zorg je voor meer interactie, dynamiek en lol in jouw les waarbij álle leerlingen worden aangesproken. Leerlingen vinden de les interessanter als ze de lesstof op een andere manier aangeboden krijgen. Ik zie steeds vaker dat docenten de mogelijkheden van ICT graag willen gebruiken, maar niet precies weten waar ze de tijd vandaan moeten halen om te beginnen.

En als docenten die tijd wél hebben, waar moeten ze dan beginnen? Het aanbod van apps en tools is zo groot, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Sites als eduapp.nl en Reisgids Digitaal Lesmateriaal kunnen uitkomst bieden, maar waar blijft dan de inspiratie? Dit is de reden dat ik voor Edutrainers verschillende workshops in heel Nederland verzorg. Die workshops zijn vooral praktisch van aard: samen met docenten ontdek ik een drie- of viertal apps om er vervolgens mee aan de slag te gaan. Iedere docent heeft na deze 2,5 uur gegarandeerd zélf digitaal lesmateriaal gemaakt dat de volgende dag al ingezet kan worden.

Workshops Edutrainers
Het grote voordeel bij deze workshops is dat Edutrainers leerpaden aanbiedt. Docenten kunnen op deze manier in hun eigen tijd en op hun eigen tempo nog eens bekijken hoe een bepaalde app werkt. Tijdens een workshop laat ik bijvoorbeeld drie van deze tools zien: Socrative, Kahoot!, Nearpod, ClassDojo, FlipQuiz of MindMeister. Van al deze apps heeft Edutrainers een leerpad, zodat docenten zich na de middag verder kunnen ontwikkelen. Voor de geïnteresseerden: er is een gratis serie leerpaden over ‘educatieve apps en tools’ waarin verschillende bruikbare apps de revue passeren.

Vrees niet en ga dus aan de slag met alle mogelijkheden van ICT in de klas. De drempel is misschien hoog, maar geef het een kans. Ik krijg altijd veel positieve reacties na workshops. Die positiviteit geef ik nu aan jou door, zodat jij ook aan de slag gaat. Bedenk dat je het niet alleen voor jouw leerlingen doet, maar dat jij er zelf het meest bij gebaat bent. Er is namelijk geen makkelijkere manier om tijd te besparen, om inzichtelijk te krijgen welk niveau jouw leerlingen hebben en om daadwerkelijk te differentiëren in de klas. Veel plezier!

Foto: Jan Persiel

Print Friendly, PDF & Email