Heb jij ze wel eens in de klas gehad, ongemotiveerde leerlingen? Grote kans van wel! Wetenschappelijk onderzoek heeft namelijk aangetoond dat de motivatie van leerlingen vanaf een jaar of 8 begint af te nemen om tussen de 14 en 17 jaar een dieptepunt te bereiken. Het kan een flinke uitdaging zijn om leerlingen in het VO toch te motiveren. En dat is jammer, want gemotiveerde leerlingen leren meer! Daarom tien strategieën om ook jouw klas vol pubers weer gemotiveerd te krijgen.

1. Het nut van de les

Laat leerlingen regelmatig nadenken over het nut van (onderdelen van) de les. Waarom leren ze iets? Wat is de relevantie voor hun leven? Je kunt hier bijvoorbeeld een korte schrijfopdracht of klassikaal gesprek van maken.

2. Laat de leerlingen duidelijke, haalbare doelen stellen

Hoe moeilijker het is om een doel te halen, hoe moeilijker het is om je ervoor te motiveren. Laat de leerlingen daarom doelen stellen die op de korte termijn haalbaar zijn en werk zo toe naar doelen voor de lange termijn. Handig: in Tumult in de Tweede Studievaardigheden voor 2 havo/vwo vind je een complete les over doelen stellen!

3. Maak de les interessant

Een beetje voor de hand liggend, maar heel belangrijk en soms best moeilijk: kijk kritisch naar je eigen lessen en bedenk of ze wel aansprekend genoeg zijn. Natuurlijk hoef je niet van elke les een quiz of verhaalspel te maken, maar met filmpjes, observaties, experimenten of tekenopdrachten kun je lessen gemakkelijk interessanter en leerzamer maken.

4. Denk na over ‘possible selves’

Alles wat leerlingen nu doen, is voor ‘later’. Laat ze daarover nadenken. Wie willen ze later zijn? Wanneer beschouwen ze zichzelf als een succesvolle volwassene? Maak daarna de vertaalslag naar nu: sluit hun huidige inzet aan bij wat ze later willen zijn? Dit kan als individuele schrijfopdracht, maar ook als klassengesprek, in kleine groepjes of in tweetallen.

5. Houd tempo in de les

Wat zijn de saaiste vergaderingen en lezingen? De vlotte, afwisselende, actieve praatjes of de eindeloze, eentonige spreekbeurten? Ik weet wel waar ik voor zou kiezen. Houd je instructies dan ook beperkt tot een minuut of tien per keer en doe dan weer wat anders. Heb je meer te vertellen? Neem dan later in de les nog een keer tien minuten om wat uit te leggen, maar houd het tempo erin!

6. Integreer beweging in je les

Vooral voor jongens is het prettig om tijdens de les te kunnen bewegen. Je kunt op eenvoudige manieren beweging aan je les toevoegen: opstaan in plaats van vinger opsteken, wandelend overleggen in plaats van zittend, elke tien minuten van tafel wisselen. Het geeft misschien wat meer onrust, maar je leerlingen letten wel beter op.

7. Houd altijd de leerling in je achterhoofd

Uiteindelijk draaien al je lessen om één ding: de leerlingen zoveel mogelijk leren. Om ze goed te bereiken is het handig om aan te sluiten bij hun belevingswereld: wat speelt er in hun directe omgeving? Waar houden ze zich mee bezig? Welke technologie gebruiken ze? Begin de les bijvoorbeeld met een (voor het onderwerp) relevant filmpje van een populaire vlogger of een videoclip.

8. Stel één essentieel doel

Bedenk voor de les wat je nou echt met de leerlingen wilt bereiken in die les. Dat is je lesdoel, dat vertel je ze aan het begin en daar werken jullie in die les naartoe. Aan het einde van de les moeten alle leerlingen dat doel behaald hebben.

9. Gebruik groepsdruk op een positieve manier

Kenmerkend voor tieners is de invloed die ze op elkaar uitoefenen. Maar die hoeft niet altijd negatief te zijn. Laat ze in tweetallen, groepjes of zelfs met de hele klas samenwerken om doelen te bereiken en gemotiveerd te blijven. Ze kunnen elkaar helpen en bijsturen waar dat nodig is. Handig: in Tumult in de Brugklas Studievaardigheden staat een les over jezelf motiveren. Wat ze daarin leren, kunnen ze ook op elkaar toepassen.

10. Je kunt het niet alleen

Hoeveel je ook je best doet, als ze elke les binnenkomen met lange gezichten omdat je collega’s zich niet inzetten om ze te motiveren, dan blijf je tegen de stroming inzwemmen. Het is dan ook veel effectiever om samen, met een groepjes collega’s of het hele team, in te zetten op motivatie. Houd er rekening mee dat niet alle strategieën bij alle leerlingen werken, maar dat die leerlingen zelf vaak goede ideeën hebben over wat voor hen werkt.

Hoe krijg jij je leerlingen gemotiveerd? Deel je tips en trucs hieronder!

Print Friendly, PDF & Email